• Tartalom
Oldalmenü

21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet

a „Spányi Béla” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2014.06.12.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Spányi Béla halálának 100. évfordulója alkalmából – „Spányi Béla” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. június 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a jobb oldali érmemezőben Spányi Béla félalakos portréjának ábrázolása látható. A portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a portré alatti két vízszintes sorban, középen a „MAGYARORSZÁG” felirat, az emlékérme jobb szélén a „2014” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Spányi Béla: Fűzfák című festménye részletének ábrázolása látható, középen az alapsíkból kiemelkedő, téglalappal lehatárolt résszel. A festményrészlet alatt, két vízszintes sorban a „SPÁNYI BÉLA” és az „1852–1914” felirat olvasható, az emlékérme szélén, jobb oldalon Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2014. június 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: