• Tartalom

21/2014. (III. 13.) KIM rendelet

21/2014. (III. 13.) KIM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2015.01.01.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 3. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 115. § (3) bekezdésében és 395. § (4) bekezdésének a) pontjában,

a 4. § tekintetében a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 22. § (2) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 6. § tekintetében a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló, 1986. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében,

a 7. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában,

a 8. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában,

a 9. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdésében és 183. § b) pontjában,

a 10. § tekintetében a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében,

a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 12. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában,

a 13. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 14. és 15. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában,

a 16. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,

a 17–19. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a)–c), és e) pontjában,

a 20. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában,

a 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában,

a 22. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 23. § tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § d) pontjában,

a 24. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 25. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § e) pontjában,

a 26. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,

a 27. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a 114. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel,

a 8. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,

a 19. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel,

a 25. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben,

a 9. § tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének,

a 10. § tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének,

a 12. § tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének

kikérésével

a következőket rendelem el:

1. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló
2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosítása

2. §3

3. A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló
15/1976. (XII. 7.) IM rendelet módosítása

3. §4

4. A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló
7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet módosítása

4. §5

5. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

5. §6

6. A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

6. §7

7. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

7. §8

8. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

8. §9

9. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

9. § (1)–(3)10

(4)11

(5)12

10. A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet módosítása

10. §13

11. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

11. §14

12. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

12. § (1)–(6)15

(7)16

(8)–(12)17

(13)–(14)18

(15)–(23)19

13. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

13. §20

14. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

14. §21

15. Az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet módosítása

15. §22

16. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

16. §23

17. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

17. §24

18. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló
22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

18. § (1)–(2)25

(3)–(4)26

(5)–(7)27

19. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

19. § (1)–(2)28

(3)29

(4) Hatályát veszti az eCvhr. 10/B. § (3) bekezdése.

20. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

20. §30

21. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

21. §31

22. Az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet módosítása

22. §32

23. A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

23. §33

24. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása

24. §34

25. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

25. §35

26. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

26. § (1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 27. melléklet 1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.”

(2) Nem lép hatályba az R. 27. melléklet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 3.2. és 3.3. pontja.

27. Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló
12/2014. (II. 28.) KIM rendelet módosítása

27. § Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 2. mellékletének a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. melléklet

a) III. fejezet 3. pontját megállapító része a „személyéről, valamint felkéri a jegyzőkönyvvezetőt és átadja részére a jegyzőkönyvvezetésre szolgáló, bélyegzőnyomattal ellátott íveket. A vizsgabizottság elnöke – döntése szerint – a vizsgabizottság valamely tagját vagy más személyt kér fel a jegyzőkönyvvezetésre.” szövegrész helyett a „személyéről. A jegyzőkönyvvezetést a minisztérium által felkért jegyzőkönyvvezető látja el.” szöveggel,

b) III. fejezet 8. pontját megállapító része a „60 percig tarthat azzal, hogy a vizsgáztatás időtartama vizsgatárgyanként 20 percnél több nem lehet” szövegrész helyett a „90 percig tart” szöveggel és

c) III. fejezet 9. pontját megállapító része az „ezt valamint a vizsga” szövegrész helyett az „a vizsga” szöveggel

lép hatályba.

28. Hatályon kívül helyező rendelkezések

28. §36

29. Hatálybalépés

29. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba, és ez a rendelet 2015. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 17. § és a 10. melléklet 2014. március 16-án lép hatályba.

(3) A 9. § (1), (2) és (3), valamint (5) bekezdése és a 2. melléklet 2014. április 15-én lép hatályba.

(5) A 19. § (4) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez37

2. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez38

3–9. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez39

10. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez40

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § (1)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § (8)–(12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § (13)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. § (15)–(23) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § (5)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 19. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 3–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére