• Tartalom

220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet

220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.09.02.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20., 21. pontjában,

a 4., 5., 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1–10. §2

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

11–19. §3

3. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

20–27. §4

4. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

28–31. §5

5. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

32–34. §6

6. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

35–37. §7

7. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara által ellátott feladatokat – jogutódlással – a Testnevelési Egyetem, Budapest 2014. szeptember 1-jétől veszi át.

(3) Az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel állami elismerésben részesített felsőoktatási intézmények megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó előkészítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első ülésükön döntenek a szenátus megalakulásáról, valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a szenátus tagjai megválasztásának rendjét. Az előkészítő bizottság jogosult valamennyi intézményi dokumentum előkészítésére. A felsőoktatási intézmény nevében nyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény képviseletére a fenntartó által a szervezési feladatok ellátására megbízott, az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen ellátó személy válik jogosulttá. Ilyen megbízást az kaphat, aki megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben a rektori megbízáshoz meghatározott feltételeknek. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor kinevezéséig szól. Az ideiglenes intézményvezető ellátja az előkészítő bizottság elnöki feladatait.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 12. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 28–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére