• Tartalom

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

2015.01.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 139. alcím és a 140. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 144. alcím és a 176. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 146. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 148. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 149. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 152. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 154. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 155. alcím az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 156. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 157. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 158. alcím, a 173. alcím, a 238. alcím, a 253. alcím, a 307. alcím és a 341. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 159. alcím és 201. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 160. alcím és a 200. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 161. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 162. alcím és a 342. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 165. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 170. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 172. alcím tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 178. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 183. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 184. alcím, a 186. alcím, a 187. alcím, a 188. alcím és a 189. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 185. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 192. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 194. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 195. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 197. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 203. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 205. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 208. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 209. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 213. alcím tekintetében az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 214. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 215. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 217. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 218. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 219. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 220. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 221. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 224. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 225. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 227. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 228. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 230. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 231. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 232. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 233. alcím és a 386. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 235. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 236. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 237. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 239. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 244. alcím tekintetében a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 245. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 247. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 249. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 251. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 254. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2–4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 255. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 256. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 257. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 258. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 259. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 260. alcím tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 261. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 3., 6., 7., 10., 11., 15., 16. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 263. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 264. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 266. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 267. alcím és a 268. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 271. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 272. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 275. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 277. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 278. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 279. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 281. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 282. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 284. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 285. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 286. alcím, a 472. alcím és a 478. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 287. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)–c) és e)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 288. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 289. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 290. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 292. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 294. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 295. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 296. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 297. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 300. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 301. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 302. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 303. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 304. alcím, 322. alcím és a 366. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 306. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 308. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 309. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 313. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 317. alcím tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 318. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 320. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 321. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a)–g) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 323. alcím tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 325. alcím tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 326. alcím tekintetében az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 329. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 330. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 331. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 332. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 333. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 334. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 335. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 336. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 338. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 339. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 340. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 343. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 344. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 345. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 346. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 347. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 351. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 353. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 354. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 355. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b), h) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 356. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 357. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 134. § (1) bekezdés b), c), f), h), n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 358. alcím tekintetében a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 359. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 361. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 362. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 365. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 367. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 368. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 369. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 371. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 372. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 373. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 374. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 375. alcím és az 518. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 376. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 377. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 378. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 379. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 383. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 384. alcím tekintetében a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 385. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 388. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 389. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 390. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 391. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 392. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 393. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 394. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a)–d), i), m), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 395. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 398. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a)–c) és e)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 399. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 400. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 401. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 402. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 403. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 404. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 406. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 408. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 409. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 411. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 412. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 415. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 416. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 417. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 418. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 419. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 422. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 423. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 425. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont a)–c) alpontjában és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 426. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 427. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 429. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont b)–d) alpontjában és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 430. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 431. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b), c) és g) pontjában, (3) bekezdés a)–b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 432. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 433. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 434. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 436. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 437. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 438. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 439. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 440. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 441. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 444. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 445. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 446. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a), d) és e) alpontjában és 16. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 447. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 448. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 449. alcím és az 502. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 450. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 452. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában és 12. pont 12.4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 453. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 454. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 457. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 459. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés p) és s) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 460. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 461. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában és 16. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 462. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 465. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–j) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 467. alcím tekintetében a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 469. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 35. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 470. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 475. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 476. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 479. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 480. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 481. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 482. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 483. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 484. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 486. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 487. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 488. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 491. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 492. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 495. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 496. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 497. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 498. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 499. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 500. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 501. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 503. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 504. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 505. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 506. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 507. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 509. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés v) pontjában és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 510. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. és 17. pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint kapott felhatalmazás alapján,
az 515. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 519. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 522. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1973. (II. 7.) MT rendelet módosítása

1. §1

2. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 6/1973. (II. 7.) MT rendelet módosítása

2. §2

3. A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1973. (V. 24.) MT rendelet módosítása

3. §3

4. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet módosítása

4. §4

5. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 49/1974. (XII. 24.) MT rendelet módosítása

5. §5

6. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1975. (V. 14.) MT rendelet módosítása

6. §6

7. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

7. §7

8. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi december hó 13. napján Berlinben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1975. (IX. 17.) MT rendelet módosítása

8. §8

9. A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 37/1975. (XII. 19.) MT rendelet módosítása

9. §9

10. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet módosítása

10. §10

11. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1976. (V. 20.) MT rendelet módosítása

11. §11

12. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1976. (VI. 1.) MT rendelet módosítása

12. §12

13. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1976. (VI. 24.) MT rendelet módosítása

13. §13

14. A Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet módosítása

14. §14

15. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről szóló, Kairóban 1975. május 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 30/1976. (VIII. 19.) MT rendelet módosítása

15. §15

16. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet módosítása

16. §16

17. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Sierra Leone Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túlra irányuló légijáratok tárgyában Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1976. (VIII. 29.) MT rendelet módosítása

17. §17

18. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1977. (I. 26.) MT rendelet módosítása

18. §18

19. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 9/1977. (III. 21.) MT rendelet módosítása

19. §19

20. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között Tripoliban, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1977. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

20. §20

21. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, az 1976. évi augusztus hó 10. napján aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1977. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

21. §21

22. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között az 1976. évi december hó 9. napján, New-Delhiben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1977. (V. 25.) MT rendelet módosítása

22. §22

23. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1977. (V. 27.) MT rendelet módosítása

23. §23

24. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet módosítása

24. §24

25. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között Madridban, az 1974. évi április hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1977. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

25. §25

26. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

26. §26

27. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában az 1976. évi március hó 19. napján Lisszabonban aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1977. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

27. §27

28. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

28. §28

29. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianeban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1977. (VIII. 17.) MT rendelet módosítása

29. §29

30. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 37/1977. (IX. 29.) MT rendelet módosítása

30. §30

31. A Moszkvában, 1977. július 28-án aláírt jegyzőkönyv által módosított „A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről” szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1978. (I. 9.) MT rendelet módosítása

31. §31

32. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, az 1977. évi szeptember hó 23. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1978. (IV. 15.) MT rendelet módosítása

32. §32

33. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

33. §33

34. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya között a légijáratok tárgyában Budapesten, az 1977. évi május hó 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1978. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

34. §34

35. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1978. (V. 11.) MT rendelet módosítása

35. §35

36. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientianéban, az 1977. évi május hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1978. (V. 19.) MT rendelet módosítása

36. §36

37. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1978. (VI. 21.) MT rendelet módosítása

37. §37

38. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, a légijáratokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 40/1978. (VII. 20.) MT rendelet módosítása

38. §38

39. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet módosítása

39. §39

40. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Bagdadban, az 1977. évi október hó 3. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 43/1978. (IX. 5.) MT rendelet módosítása

40. §40

41. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1978. (X. 4.) MT rendelet módosítása

41. §41

42. A Nemzetközi Közös Konténerhasználatról szóló, Karl-Marx-Stadtban 1974. június hó 29-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 48/1978. (X. 12.) MT rendelet módosítása

42. §42

43. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között, Budapesten az 1978. évi február hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 50/1978. (X. 28.) MT rendelet módosítása

43. §43

44. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet módosítása

44. §44

45. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között Madridban, 1978. július 10-én aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 7/1979. (II. 13.) MT rendelet módosítása

45. §45

46. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi szeptember hó 21. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1979. (III. 24.) MT rendelet módosítása

46. §46

47. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1974. évi március hó 29. napján aláírt, a polgári légiközlekedésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1979. (III. 31.) MT rendelet módosítása

47. §47

48. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi június hó 27. napján aláírt, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1979. (IV. 15.) MT rendelet módosítása

48. §48

49. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet módosítása

49. §49

50. A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1979. (V. 9.) MT rendelet módosítása

50. §50

51. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 1. napján aláírt, az orvostudományi és az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1979. (VI. 26.) MT rendelet módosítása

51. §51

52. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten az 1978. évi november hó 8. napján aláírt, egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1979. (VIII. 7.) MT rendelet módosítása

52. §52

53. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1979. (X. 14.) MT rendelet módosítása

53. §53

54. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, az 1977. évi április hó 6. napján aláírt kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1979. (X. 24.) MT rendelet módosítása

54. §54

55. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kuvaiti Állam Kormánya között Kuvaitban, az 1979. évi március hó 19. napján aláírt Légügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 44/1979. (XI. 10.) MT rendelet módosítása

55. §55

56. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénben, az 1977. évi március hó 18. napján aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 46/1979. (XI. 27.) MT rendelet módosítása

56. §56

57. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, 1978. évi május hó 24. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 50/1979. (XII. 14.) MT rendelet módosítása

57. §57

58. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1979. évi március hó 24. napján aláírt Kereskedelmi Hajózási Megállapodás kihirdetéséről szóló 55/1979. (XII. 30.) MT rendelet módosítása

58. §58

59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Tripoliban, az 1979. évi január hó 22. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1980. (IV. 4.) MT rendelet módosítása

59. §59

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1980. (V. 23.) MT rendelet módosítása

60. §60

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 18/1980. (V. 29.) MT rendelet módosítása

61. §61

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya között Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1980. (VI. 20.) MT rendelet módosítása

62. §62

63. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1980. (VII. 15.) MT rendelet módosítása

63. §63

64. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 41/1980. (X. 21.) MT rendelet módosítása

64. §64

65. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 16. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 53/1980. (XII. 12.) MT rendelet módosítása

65. §65

66. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 61/1980. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

66. §66

67. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 3/1981. (II. 23.) MT rendelet módosítása

67. §67

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 4/1981. (II. 26.) MT rendelet módosítása

68. §68

69. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1981. (V. 6.) MT rendelet módosítása

69. §69

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1981. (V. 23.) MT rendelet módosítása

70. §70

71. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodás kihirdetéséről szóló 19/1981. (VI. 19.) MT rendelet módosítása

71. §71

72. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1981. (VIII. 6.) MT rendelet módosítása

72. §72

73. A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet módosítása

73. §73

74. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1981. (IX. 25.) MT rendelet módosítása

74. §74

75. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Maputóban, az 1980. évi szeptember hó 24. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 59/1981. (XI. 26.) MT rendelet módosítása

75. §75

76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 65/1981. (XII. 16.) MT rendelet módosítása

76. §76

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 66/1981. (XII. 16.) MT rendelet módosítása

77. §77

78. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 67/1981. (XII. 16.) MT rendelet módosítása

78. §78

79. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 69/1981. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

79. §79

80. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2/1982. (I. 27.) MT rendelet módosítása

80. §80

81. A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet módosítása

81. §81

82. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 33/1982. (VIII. 11.) MT rendelet módosítása

82. §82

83. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Budapesten, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a posta és távközlés területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1982. (VIII. 18.) MT rendelet módosítása

83. §83

84. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről szóló 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet módosítása

84. §84

85. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1982. (X. 22.) MT rendelet módosítása

85. §85

86. A hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 56/1982. (X. 22.) MT rendelet módosítása

86. §86

87. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

87. §87

88. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 82/1982. (XII. 29.) MT rendelet módosítása

88. §88

89. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1983. (IV. 13.) MT rendelet módosítása

89. §89

90. A magántulajdonú közúti járművek ideiglenes behozataláról szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt vámegyezmény kihirdetéséről szóló 12/1984. (II. 14.) MT rendelet módosítása

90. §90

91. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Angolai Népi Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi szeptember hó 20. napján aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1984. (III. 27.) MT rendelet módosítása

91. §91

92. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1984. (IV. 18.) MT rendelet módosítása

92. §92

93. Az iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar–laoszi megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1984. (VIII. 8.) MT rendelet módosítása

93. §93

94. A nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1984. (IX. 12.) MT rendelet módosítása

94. §94

95. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, Budapesten, az 1981. évi október hó 3. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 57/1984. (XII. 8.) MT rendelet módosítása

95. §95

96. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1983. évi május hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1985. (VII. 1.) MT rendelet módosítása

96. §96

97. A vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosítása

97. §97

98. A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet módosítása

98. §98

99. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar–csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1987. (VII. 22.) MT rendelet módosítása

99. §99

100. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1987. (VII. 28.) MT rendelet módosítása

100. §100

101. A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

101. §101

102. A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet módosítása

102. §102

103. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 59/1987. (XI. 29.) MT rendelet módosítása

103. §103

104. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 70/1987. (XII. 10.) MT rendelet módosítása

104. §104

105. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1977. szeptember 21-én kötött egyezmény módosításáról szóló, Stockholmban, 1987. év június hó 12. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 4/1988. (II. 12.) MT rendelet módosítása

105. §105

106. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 5/1988. (II. 12.) MT rendelet módosítása

106. §106

107. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 8/1988. (II. 17.) MT rendelet módosítása

107. §107

108. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, az 1986. évi június hó 5. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/1988. (III. 10.) MT rendelet módosítása

108. §108

109. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1988. (III. 10.) MT rendelet módosítása

109. §109

110. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1988. (III. 25.) MT rendelet módosítása

110. §110

111. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1988. évi február hó 26. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1988. (IV. 11.) MT rendelet módosítása

111. §111

112. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. február 4-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 28/1988. (IV. 11.) MT rendelet módosítása

112. §112

113. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, 1987. november 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1988. (V. 6.) MT rendelet módosítása

113. §113

114. A Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 63/1988. (VIII. 1.) MT rendelet módosítása

114. §114

115. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Málta Köztársaság Kormánya között Máltán, az 1987. évi december hó 16. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 71/1988. (IX. 29.) MT rendelet módosítása

115. §115

116. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 77/1988. (XI. 11.) MT rendelet módosítása

116. §116

117. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 6/1989. (I. 15.) MT rendelet módosítása

117. §117

118. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga–Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 7/1989. (I. 15.) MT rendelet módosítása

118. §118

119. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten 1989. január 3. napján aláírt a Magyar Népköztársaságban székhellyel bíró vállalatok magyar munkavállalóinak vállalkozási szerződés alapján foglalkoztatási célból történő kiküldetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 14/1989. (II. 17.) MT rendelet módosítása

119. §119

120. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1986. április 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1989. (III. 7.) MT rendelet módosítása

120. §120

121. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet módosítása

121–122. §121

122. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 26/1989. (III. 22.) MT rendelet módosítása

123. §122

123. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a két ország területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1989. (IV. 24.) MT rendelet módosítása

124. §123

124. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 46/1989. (V. 31.) MT rendelet módosítása

125. §124

125. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt, kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1989. (VI. 5.) MT rendelet módosítása

126. §125

126. A vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 53/1989. (VI. 10.) MT rendelet módosítása

127. §126

127. Az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1989. (VII. 1.) MT rendelet módosítása

128. §127

128. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya közötti kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 76/1989. (VII. 10.) MT rendelet módosítása

129. §128

129. A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 89/1989. (VIII. 5.) MT rendelet módosítása

130. §129

130. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 91/1989. (VIII. 17.) MT rendelet módosítása

131. §130

131. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről szóló 93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet módosítása

132. §131

132. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködésről Brüsszelben, 1987. november 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/1989. (XII. 30.) MT rendelet módosítása

133. §132

133. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Tiranában, 1990. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1991. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

134. §133

134. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

135–136. §134

135. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 126/1991. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

137. §135

136. Az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása

138–140. §136

137. A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

141. §137

138. Május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról szóló 82/1992. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

142. §138

139. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

143–144. §139

140. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

145. §140

141. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

146. §141

142. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

147. §142

143. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

148–149. §143

144. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

150–155. §144

145. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

156–157. §145

146. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

158–162. §146

147. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

163. §147

148. A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

164. §148

149. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

165. §149

150. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

166–167. §150

151. Az energiamegtakarítást eredményező épületfelújítások támogatásáról szóló 105/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

168. §151

152. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

169–170. §152

153. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

171. §153

154. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

172. §154

155. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

173. §155

156. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

174. §156

157. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

175–178. §157

158. A Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

179–180. §158

159. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

181–182. §159

160. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

183. §160

161. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

184. §161

162. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

185. §162

163. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

186. §163

164. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

187. §164

165. A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet módosítása

188. §165

166. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről szóló 194/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

189. §166

167. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

190. §167

168. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

191. §168

169. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

192. §169

170. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

193. §170

171. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1999. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

194. §171

172. A technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosítása

195. §172

173. A Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

196. §173

174. Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

197. §174

175. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

198. §175

176. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

199. §176

177. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

200. §177

178. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

201. §178

179. A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

202. §179

180. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

203. §180

181. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

204–207. §181

182. A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

208. §182

183. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

209. §183

184. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

210. §184

185. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

211. §185

186. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

212. §186

187. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítás

213–214. §187

188. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

215. §188

189. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

216. §189

190. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

217. §190

191. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

218. §191

192. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

219. §192

193. A hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

220. §193

194. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

221–222. §194

195. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

223. §195

196. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Debreceni Csokonai Színház videofelvevő és szerkesztő berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 199/2001. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

224. §196

197. Az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

225. §197

198. A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

226. §198

199. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

227–228. §199

200. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

229. §200

201. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

230. §201

202. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

231–232. §202

203. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

233. §203

204. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről szóló
13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

234. §204

205. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

235. §205

206. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Budapesti Történeti Múzeum audiovizuális berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló
68/2002. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

236. §206

207. A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló
147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

237. §207

208. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló
275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

238–239. §208

209. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

240. §209

210. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között az Országos Széchényi Könyvtár felvevőberendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló
20/2003. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

241. §210

211. Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló
31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

242. §211

212. Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

243. §212

213. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

244. §213

214. A többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről szóló 45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

245. §214

215. Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

246. §215

216. Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

247. §216

217. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

248–252. §217

218. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

253. §218

219. A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

254. §219

220. Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

255. §220

221. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

256. §221

222. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

257–258. §222

223. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

259–260. §223

224. Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

261. §224

225. Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló
100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

262–263. §225

226. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

264. §226

227. A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

265. §227

228. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

266–267. §228

229. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

268. §229

230. Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló
180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

269. §230

231. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

270–276. §231

232. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

277. §232

233. A honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

278–279. §233

234. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről szóló 231/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

280. §234

235. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

281. §235

236. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

282. §236

237. A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

283. §237

238. A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet módosítása

284. §238

239. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

285–287. §239

240. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

288–290. §240

241. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló
317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

291. §241

242. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

292. §242

243. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

293. §243

244. A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

294. §244

245. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

295. §245

246. A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

296. §246

247. A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló
9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

297. §247

248. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

298. §248

249. A gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosítása

299. §249

250. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

300. §250

251. A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló
129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

301. §251

252. Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

302–304. §252

253. Az Egyesült Európáért Díj alapításáról szóló 282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

305. §253

254. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

306–307. §254

255. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

308. §255

256. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

309–311. §256

257. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

312–314. §257

258. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

315. §258

259. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

316–317. §259

260. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

318. §260

261. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

319–320. §261

262. A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

321. §262

263. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

322. §263

264. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

323–325. §264

265. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

326. §265

266. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

327. §266

267. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

328–335. §267

268. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

336–337. §268

338–340. §269

341. § (1)270

(2)271

269. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

342–345. §272

270. A Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

346–347. §273

271. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

348–352. §274

272. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

353–354. §275

273. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

355–356. §276

274. A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

357–362. §277

275. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

363–365. §278

276. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

366–368. §279

277. Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

369. §280

278. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

370–373. §281

279. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

374. §282

280. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

375. §283

281. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

376–378. §284

282. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

379–380. §285

283. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

381–383. §286

284. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

384–385. §287

285. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

386. §288

286. A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

387–389. §289

287. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

390. §290

288. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

391–392. §291

289. Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló
197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

393. §292

290. A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

394. §293

291. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

395. §294

292. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

396–399. §295

293. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

400–401. §296

294. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

402. §297

295. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

403. §298

296. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

404. §299

297. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

405. §300

298. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 293/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

406. §301

299. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 294/2007. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

407. §302

300. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

408–412. §303

301. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

413. §304

302. A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

414–416. §305

303. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

417. §306

304. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

418. §307

305. A Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggő jogorvoslati eljárás során való képviseletéről szóló 20/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

419. §308

306. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

420. §309

307. A „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról szóló
34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

421–422. §310

308. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

423. §311

309. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

424. §312

310. A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása

425. §313

311. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

426. §314

312. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó
19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló
115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

427. §315

313. A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

428–429. §316

314. A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban,
2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló
226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

430. §317

315. A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

431–432. §318

316. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

433. §319

317. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

434–436. §320

318. A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

437–438. §321

319. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

439. §322

320. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

440. §323

321. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

441–442. §324

322. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

443. §325

323. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

444. §326

324. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

445. §327

325. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

446. §328

326. A Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről szóló 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

447. §329

327. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

448. §330

328. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

449. §331

329. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

450. §332

330. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

451. §333

331. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

452. §334

453. §335

332. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

454. §336

333. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

455. § (1)337

(2)338

334. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

456–457. §339

335. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

458. §340

336. A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

459. §341

337. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának
CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló
46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

460. §342

338. Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

461–462. §343

339. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

463–464. §344

340. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

465–466. §345

341. A „Köztársasági Érdemjel” díj adományozásáról szóló 104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

467. §346

342. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet módosítása

468–469. §347

343. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló
160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

470. §348

344. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

471. §349

345. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

472. §350

346. A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

473. §351

347. Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

474–475. §352

348. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

476–477. §353

349. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

478. §354

350. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló
259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

479–480. §355

351. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

481. §356

352. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

482–485. §357

353. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

486–487. §358

354. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

488–494. §359

355. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

495–497. §360

356. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

498–500. §361

357. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

501. §362

358. A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

502. §363

359. Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

503–504. §364

360. A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

505–507. §365

361. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

508. §366

362. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

509–513. §367

363. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

514–515. §368

364. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

516–517. §369

365. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

518–519. §370

366. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

520. §371

521. § (1)372

(2)373

367. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

522–527. §374

368. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

528–531. §375

369. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

532. §376

370. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

533–534. §377

371. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

535–538. §378

372. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

539. §379

373. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítás

540. §380

374. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló
24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

541–542. §381

375. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

543–554. §382

555. § (1)–(2)383

(3)384

(4)385

376. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

556. §386

377. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

557. §387

378. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

558. §388

379. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

559. §389

380. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

560–562. §390

381. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

563. §391

382. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

564. §392

383. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

565. §393

384. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet módosítás

566. §394

385. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

567–568. §395

386. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

569. §396

387. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló
154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

570. §397

388. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

571. §398

389. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

572–573. §399

390. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

574. §400

391. A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

575–576. §401

392. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

577–578. §402

393. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

579. §403

394. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

580. §404

395. A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól szóló
244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása

581. §405

396. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

582–584. §406

397. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

585–586. §407

398. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

587. §408

399. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítsa

588–589. §409

400. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

590. §410

401. A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

591. §411

402. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló
278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

592. §412

403. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

593. §413

404. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

594–595. §414

405. Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

596–597. §415

406. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

598. §416

407. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

599–601. §417

408. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

602. §418

409. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

603–604. §419

605–613. §420

410. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

614. §421

411. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

615. §422

412. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

616–618. §423

413. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

619. §424

414. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

620. §425

415. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

621–623. §426

416. Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

624–625. §427

417. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

626–627. §428

418. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

628–629. §429

419. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

630. §430

420. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

631–632. §431

421. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítás

633. §432

422. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

634–635. §433

423. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

636–638. §434

639. § (1)435

(2)436

424. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

640–641. §437

425. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

642. §438

426. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

643–644. §439

427. Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló
34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

645–646. §440

428. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

647–648. §441

429. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

649–655. §442

430. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

656. §443

431. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

657–662. §444

432. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

663. §445

664. §446

665. §447

433. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

666. §448

434. A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

667–668. §449

435. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

669–670. §450

436. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

671. §451

437. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

672. §452

438. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

673. §453

439. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

674. §454

440. A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosítása

675. §455

441. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

676. §456

442. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

677–681. §457

443. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

682–683. §458

444. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

684–686. §459

445. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

687. §460

446. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

688–689. §461

447. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

690–692. §462

448. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

693. §463

449. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

694. §464

450. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

695. §465

451. Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

696–697. §466

452. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

698. §467

453. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

699. §468

454. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

700. §469

701. §470

455. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

702–703. §471

456. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

704. §472

457. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

705. §473

458. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

706–708. §474

459. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

709–710. §475

460. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

711. §476

461. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

712–713. §477

462. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

714–716. §478

463. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

717–719. §479

464. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

720. §480

465. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

721–723. §481

466. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló
83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

724–727. §482

467. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása

728. §483

468. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

729–730. §484

469. Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet módosítása

731. §485

470. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

732. §486

471. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

733–735. §487

472. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

736. §488

473. A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

737–738. §489

474. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

739. §490

475. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

740. §491

476. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

741. §492

477. A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

742. §493

478. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

743–744. §494

479. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

745–747. §495

480. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról szóló 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

748. §496

481. Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

749–751. §497

482. A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

752. §498

483. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

753. §499

484. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

754–755. §500

485. A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

756. §501

486. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

757–758. §502

487. A Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 363/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

759. §503

488. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

760. §504

489. A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

761–764. §505

490. A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 389/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

765. §506

491. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

766–767. §507

492. A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

768. §508

493. A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

769. §509

494. A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 468/2013. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

770. §510

495. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

771–786. §511

496. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

787. §512

497. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

788. §513

498. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

789. §514

499. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

790–791. §515

500. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

792–793. §516

501. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

794. §517

502. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

795. §518

503. Az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

796. §519

504. A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

797. §520

505. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

798–799. §521

506. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

800. §522

507. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

801. §523

508. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról szóló
18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

802–805. §524

509. Az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

806. § Az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 9. mellékletének a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletét megállapító rendelkezésébe foglalt táblázat C:6 és D:6 mezője az „Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási” szövegrész helyett az „Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási” szöveggel, C:7 és D:7 mezője a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyett az „Országos Vízügyi Főigazgatóság” szöveggel,

b) 11. mellékletének a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletét megállapító rendelkezésébe foglalt táblázat C:6 mezője az „Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási” szövegrész helyett az „Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási” szöveggel, C:7 mezője a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyett az „Országos Vízügyi Főigazgatóság” szöveggel,

c) 13. mellékletének a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletét megállapító rendelkezésébe foglalt táblázat C:6 mezője az „Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási” szövegrész helyett az „Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási” szöveggel, C:7 mezője a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyett az „Országos Vízügyi Főigazgatóság” szöveggel

lép hatályba.

510. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

807. §525

511. A Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

808. §526

512. A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kedvezményes hitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás szövegének kihirdetéséről szóló 54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

809. §527

513. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

810–812. §528

514. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

813–814. §529

515. A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

815. §530

516. A 2014–2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

816. §531

517. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

817–836. §532

518. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

837. § Nem lép hatályba az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja.

519. A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása

838. §533

520. A Külügyi és Külgazdasági Intézetről szóló 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

839. §534

521. A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

840–841. §535

842. §536

843. §537

522. Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

844. §538

523. Záró rendelkezések

845. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. január 2-án hatályát veszti.

(3) A 842. § az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napon lép hatályba.

(4) A 664. § 2014. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az 555. § (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(6) Az 555. § (4) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez539

6–13. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez540

14–15. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez541

16–17. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez542

18–19. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez543

20. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez544

21. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez545

22. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez546

23. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez547

24. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez548

25–26. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez549

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 121–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 135–136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 138–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 143–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 148–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 156–157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 158–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 166–167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 169–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 175–178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 179–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 181–182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 204–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 213–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 221–222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 227–228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 231–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 238–239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 240. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 241. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 246. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 248–252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 259–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 262–263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 264. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 265. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 266–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 269. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 270–276. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 277. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 278–279. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 280. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 282. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 284. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 285–287. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 288–290. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 291. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 292. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 293. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 298. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 299. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 300. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 301. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 302–304. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 305. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 306–307. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 308. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 309–311. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 312–314. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 315. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 316–317. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 318. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 319–320. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 321. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 322. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 323–325. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 326. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 328–335. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 336–337. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 338–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 341. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 341. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 342–345. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 346–347. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 348–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 353–354. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 355–356. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 357–362. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 363–365. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 366–368. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 369. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 370–373. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 374. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 376–378. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 379–380. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 381–383. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 384–385. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 386. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 387–389. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 390. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 391–392. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 394. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 396–399. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 400–401. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 402. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 403. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 404. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 405. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 407. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 408–412. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 414–416. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 417. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 418. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 419. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 420. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 421–422. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 423. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 424. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 425. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 426. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 427. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 428–429. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 431–432. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 434–436. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 437–438. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 439. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 440. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 441–442. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 443. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 444. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 445. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 446. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 447. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 448. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 449. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 450. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 451. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 452. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 453. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 454. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 455. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 455. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 456–457. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 458. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 459. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 460. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 461–462. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 463–464. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 465–466. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 467. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 468–469. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 470. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 471. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 472. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 473. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 474–475. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 476–477. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

A 478. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 479–480. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 481. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 482–485. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 486–487. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 488–494. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 495–497. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 498–500. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

Az 501. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

Az 502. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

Az 503–504. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

Az 505–507. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

Az 508. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

Az 509–513. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

Az 514–515. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

Az 516–517. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

Az 518–519. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

Az 520. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

Az 521. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

Az 521. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

Az 522–527. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

Az 528–531. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

Az 532. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

377

Az 533–534. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

378

Az 535–538. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

Az 539. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

Az 540. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

Az 541–542. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

Az 543–554. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

Az 555. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

Az 555. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

Az 555. § (4) bekezdése a 445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján nem lép hatályba.

386

Az 556. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

Az 557. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

Az 558. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

Az 559. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

Az 560–562. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

Az 563. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

Az 564. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

Az 565. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

Az 566. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

Az 567–568. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

Az 569. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

Az 570. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

Az 571. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

Az 572–573. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

Az 574. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

Az 575–576. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

Az 577–578. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

403

Az 579. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

404

Az 580. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

405

Az 581. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

406

Az 582–584. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

407

Az 585–586. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

408

Az 587. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

409

Az 588–589. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

410

Az 590. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

411

Az 591. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

412

Az 592. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

413

Az 593. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

414

Az 594–595. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

415

Az 596–597. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

416

Az 598. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

417

Az 599–601. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

418

A 602. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

419

A 603–604. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

420

A 605–613. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

421

A 614. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

422

A 615. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

423

A 616–618. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

424

A 619. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

425

A 620. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

426

A 621–623. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

427

A 624–625. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

428

A 626–627. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

429

A 628–629. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

430

A 630. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

431

A 631–632. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

432

A 633. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

433

A 634–635. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

434

A 636–638. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

435

A 639. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

436

A 639. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

437

A 640–641. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

438

A 642. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

439

A 643–644. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

440

A 645–646. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

441

A 647–648. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

442

A 649–655. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

443

A 656. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

444

A 657–662. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

445

A 663. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

446

A 664. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

447

A 665. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

448

A 666. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

449

A 667–668. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

450

A 669–670. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

451

A 671. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

452

A 672. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

453

A 673. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

454

A 674. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

455

A 675. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

456

A 676. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

457

A 677–681. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

458

A 682–683. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

459

A 684–686. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

460

A 687. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

461

A 688–689. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

462

A 690–692. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

463

A 693. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

464

A 694. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

465

A 695. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

466

A 696–697. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

467

A 698. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

468

A 699. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

469

A 700. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

470

A 701. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

471

A 702–703. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

472

A 704. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

473

A 705. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

474

A 706–708. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

475

A 709–710. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

476

A 711. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

477

A 712–713. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

478

A 714–716. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

479

A 717–719. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

480

A 720. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

481

A 721–723. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

482

A 724–727. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

483

A 728. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

484

A 729–730. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

485

A 731. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

486

A 732. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

487

A 733–735. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

488

A 736. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

489

A 737–738. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

490

A 739. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

491

A 740. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

492

A 741. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

493

A 742. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

494

A 743–744. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

495

A 745–747. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

496

A 748. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

497

A 749–751. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

498

A 752. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

499

A 753. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

500

A 754–755. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

501

A 756. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

502

A 757–758. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

503

A 759. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

504

A 760. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

505

A 761–764. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

506

A 765. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

507

A 766–767. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

508

A 768. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

509

A 769. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

510

A 770. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

511

A 771–786. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

512

A 787. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

513

A 788. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

514

A 789. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

515

A 790–791. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

516

A 792–793. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

517

A 794. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

518

A 795. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

519

A 796. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

520

A 797. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

521

A 798–799. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

522

A 800. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

523

A 801. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

524

A 802–805. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

525

A 807. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

526

A 808. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

527

A 809. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

528

A 810–812. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

529

A 813–814. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

530

A 815. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

531

A 816. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

532

A 817–836. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

533

A 838. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

534

A 839. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

535

A 840–841. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

536

A 842. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

537

A 843. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

538

A 844. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

539

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

540

A 6–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

541

A 14–15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

542

A 16–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

543

A 18–19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

544

A 20. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

545

A 21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

546

A 22. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

547

A 23. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

548

A 24. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

549

A 25–26. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére