• Tartalom

222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról1

2015.07.04.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az e rendelettel hatályon kívül helyezett kormányrendelet vagy kormányrendeleti rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az e rendelettel hatályon kívül helyezett eljárási szabályozási átmenetet megállapító szabályok szerint kell befejezni.

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

(2) A 3. § 2015. január 3-án lép hatályba.

(3) A 4. § 2015. július 3-án lép hatályba.

1

A rendelet a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 31. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére