• Tartalom

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.09.06.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított 284. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel megállapított 47–90. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 1. mellékletében a „KEOP azonosítóval” szövegrész helyébe az „azonosítóval” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 284. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(1.)

(Pályázó neve)

(A projektben érintett települések)

 

(2.)

(Projekt helye – helység)

(További megvalósítási helyszínek)

(KEOP azonosító*)

284.

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Nagybajom

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003

2.    Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 47–90. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(1.)

(Pályázó neve)

(KEOP azonosító*)

47.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0013

48.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0014

49.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0015

50.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0016

51.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0017

52.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0018

53.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0019

54.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0020

55.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0021

56.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0022

57.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0023

58.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0024

59.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0025

60.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0026

61.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0027

62.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0028

63.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0029

64.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0030

65.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0031

66.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0032

67.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0033

68.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0034

69.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0035

70.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0036

71.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0037

72.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0038

73.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0039

74.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0040

75.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0041

76.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0042

77.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0043

78.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0044

79.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0046

80.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0047

81.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0048

82.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0049

83.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0050

84.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0051

85.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0052

86.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0053

87.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0054

88.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0055

89.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0056

90.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0064

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére