• Tartalom
Oldalmenü

235/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2014.09.19.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben (székhely: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19., Cégjegyzékszám: 13-09-066438) a Magyar Állam részesedés szerzését – tekintettel a munkahelyek megőrzésére, és a hazai járműipar fejlesztésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.