• Tartalom

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.10.18.

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § Ez a rendelet
1. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólmot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2012. október 10-i 2012/50/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
3. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2012. október 10-i 2012/51/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
4. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/1/EU bizottsági irányelvnek,
5. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,
6. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/3/EU bizottsági irányelvnek,
7. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU bizottsági irányelvnek,
8. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,
9. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,
10. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,
11. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,
12. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági irányelvnek,
13. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU bizottsági irányelvnek,
14. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/11/EU bizottsági irányelvnek,
15. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU bizottsági irányelvnek,
16. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/13/EU bizottsági irányelvnek,
17. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,
18. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági irányelvnek,
19. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek,
20. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban található dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megállapított mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/69/EU bizottsági irányelvnek,
21. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mikrocsatornás lemezekben (MCP-k) lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/70/EU bizottsági irányelvnek,
22. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nagy felületű, vertikálisan tokozott multichipstruktúrák egy interfészének forraszanyagában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/71/EU bizottsági irányelvnek,
23. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső égésű motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/72/EU bizottsági irányelvnek,
24. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/73/EU bizottsági irányelvnek,
25. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/74/EU bizottsági irányelvnek,
26. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítására használt hidegkatódos fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/75/EU bizottsági irányelvnek,
27. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reklámokban, a dekorációkban, az épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel előállított, cső alakú kisülőlámpákban lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/76/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

2. § (1) A RoHS rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

1. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban található dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megállapított mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/69/EU bizottsági irányelvnek,

2. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mikrocsatornás lemezekben (MCP-k) lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/70/EU bizottsági irányelvnek,

3. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nagy felületű, vertikálisan tokozott multichipstruktúrák egy interfészének forraszanyagában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/71/EU bizottsági irányelvnek,

4. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső égésű motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/72/EU bizottsági irányelvnek,

5. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/73/EU bizottsági irányelvnek,

6. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/74/EU bizottsági irányelvnek,

7. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítására használt hidegkatódos fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/75/EU bizottsági irányelvnek,

8. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reklámokban, a dekorációkban, az épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel előállított, cső alakú kisülőlámpákban lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/76/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 258/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek

 

A

B

C

D

1.

I. HIGANYTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

2.

a)

Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

3.

Típus

P

Teljesítmény

W

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

4.

Általános világítási célra szolgáló fénycső

P < 30 W

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. december 31-ig

2,5 mg

2013. január 1-jétől

5.

30 W ≤ P < 50 W

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

6.

50 W ≤ P < 150 W

5 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

7.

150 W ≤ P

15 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

8.

Általános világítási célra szolgáló, kör alakú vagy szögletes strukturális formájú, legfeljebb 17 mm csőátmérőjű fénycső

-

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

7 mg

2012. január 1-jétől

9.

Különleges rendeltetésű fénycső

-

5 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

10.

Általános világítási célra szolgáló, legalább 20 000 óra élettartamú fénycső

P < 30 W

3,5 mg

2017. december 31-ig

11.

b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

12.

Típus

Ø

Csőátmérő

mm

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

13.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral, 9 mm alatti csőátmérővel (pl. T2)

Ø < 9 mm

5 mg

2011. december 31-ig

4 mg

2012. január 1-jétől

14.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T5)

9 mm < Ø ≤ 17 mm

5 mg

2011. december 31-ig

3 mg

2012. január 1-jétől

15.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T8)

17 mm < Ø ≤ 28 mm

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

16.

Normál élettartamú fénycső háromsávos fényporral (pl. T12)

28 mm < Ø

5 mg

2012. december 31-ig

3,5 mg

2013. január 1-jétől

17.

Hosszú (legalább 25 000 óra) élettartamú fénycső háromsávos fényporral

-

8 mg

2011. december 31-ig

5 mg

2012. január 1-jétől

18.

c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

19.

Típus

Ø

Csőátmérő

mm

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

20.

Egyenes halofoszfát fénycsövek (pl. T10 és T12)

28 mm < Ø

10 mg

2012. április 13-ig

21.

Nem egyenes halofoszfát fénycsövek

Bármely Ø

15 mg

2016. április 13-ig

22.

Nem egyenes fénycsövek háromsávos fényporral, 17 mm feletti csőátmérővel (pl. T9)

17 mm < Ø

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

15 mg

2012. január 1-jétől

23.

Egyéb általános világítási célra szolgáló vagy különleges rendeltetésű lámpák (pl. indukciós lámpák)

-

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

15 mg

2012. január 1-jétől

24.

d)

Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben (CCFL és EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként):

25.

Típus

L

Lámpahossz

mm

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

26.

Rövid

L ≤ 500 mm

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

27.

Közepes hosszúságú

500 mm < L

L ≤ 1 500 mm

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

5 mg

2012. január 1-jétől

28.

Hosszú

L > 1 500 mm

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

13 mg

2012. január 1-jétől

29.

Egyéb kisnyomású kisülőlámpák

-

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

15 mg

2012. január 1-jétől

30.

e)

Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

31.

Típus

P

Teljesítmény

W

Maximális megengedett koncentráció

A mentesség határideje

32.

 

P ≤ 155 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

30 mg

2012. január 1-jétől

33.

 

155 W < P ≤ 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

40 mg

2012. január 1-jétől

34.

 

P > 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

40 mg

2012. január 1-jétől

35.

f)

Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

36.

 

P ≤ 155 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

25 mg

2012. január 1-jétől

37.

 

155 W < P ≤ 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

30 mg

2012. január 1-jétől

38.

 

P > 405 W

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

40 mg

2012. január 1-jétől

39.

Nagynyomású higany(gőz)lámpákban (HPMV) használt higany

-

nincs korlátozás

2015. április 13-ig

40.

Fémhalogén (MH) lámpákban használt higany

-

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

41.

Az e mellékletben külön nem említett, különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban használt higany

-

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

42.

A reklámokban, a dekorációkban, az épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel előállított, cső alakú kisülőlámpákban lévő higany, melynek megengedett mennyisége

-

80 mg

2018. december 31-ig

a)

kültéri alkalmazások, valamint 20°C alatti hőmérsékletnek kitett beltéri alkalmazások esetében

20 mg elektród-páronként + 0,3 mg cm-enként a cső hosszát figyelembe véve, de legfeljebb

b)

minden egyéb beltéri alkalmazás esetében

15 mg elektród-páronként + 0,24 mg cm-enként a cső hosszát figyelembe véve, de legfeljebb

43.

II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

44.

Típus

Maximális megengedett koncentráció

tömegszázalék

A mentesség határideje

45.

Katódsugárcsövek üvegében használt ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

46.

Fénycsövek üvegében használt ólom

≤ 0,2 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

47.

Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban

≤ 0,35 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

48.

Ólom az alumínium ötvözőelemeként

≤ 0,4 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

49.

Rézötvözet

≤ 4 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

50.

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot)

 

mentesség ideje nincs korlátozva

51.

A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben és a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt forrasztóanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

52.

Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

53.

125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

54.

125 V AC vagy 250 V DC alatti névleges feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólom

nincs korlátozás

2013. január 1-jéig, ezt követően a 2013. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

55.

Ólom a fűtő, szellőztető, légkondicionáló és hűtő alkalmazásokban használt, hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

56.

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

2016. július 21-ig

57.

C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt ólom

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

58.

Nem C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt ólom

nincs korlátozás

2013. január 1-jéig, ezt követően a 2013. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

59.

A hővezető modulok tömítőgyűrűjén bevonóanyagként használt ólom

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

60.

Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

61.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

62.

Kettőnél több elemből álló, a mikroprocesszor kivezetései és tokja között kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévő ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 tömegszázalék között van

nincs korlátozás

a 2011. január 1. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

63.

Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

64.

Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek csöve szilikát bevonatú

nincs korlátozás

2013. szeptember 1-jéig

65.

Ólom-halogenid a nagynyomású kisülő lámpák (HID) sugárzó anyagaként professzionális reprográfiai alkalmazásokra

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

66.

Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP (BaSi2O5 :Pb) fényporokban, aktivátorként

≤ 1 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

67.

Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

68.

Ólom a csatlakozók kivételével a 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt forgalomba hozott elektronikus és elektromos berendezések pótalkatrészeiben használható

69.

Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

70.

Ólom-oxid a felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben (SED) használt szerkezeti elemekben, a lezáró frittben és a frittgyűrűben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

71.

A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott, kristályüvegben található ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

72.

A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, nagy teljesítményű hangszórókban használt transzduktorokban, közvetlenül a tekercsen található áramvezető anyagok elektromos, illetve mechanikus forrasztóanyagaként használt, kadmium alapú ötvözetek

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

73.

A higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák forrasztóanyagában lévő ólom (pl. amelyek folyadékkristályos kijelzőkben, illetve dísz- vagy ipari világításként vannak alkalmazva)

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

74.

Az argon- és kripton-lézercsövek ablak szerelvényeiben használatos lezáró frittben lévő ólom-oxid

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

75.

A transzformátorokban alkalmazott, 100 µm-es vagy annál kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához használt forrasztóanyagban lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

76.

A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

77.

A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű diódák bevonatában lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

78.

A gyújtásmodulokban és a belső égésű motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom, amely alkatrészeket műszaki okokból közvetlenül a belső égésű kézi motorok (a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott SH:1, SH:2 és SH:3 osztályba tartozó motorok) forgattyúsházára vagy a forgattyúsházába, illetve hengerére vagy hengerébe kell szerelni

nincs korlátozás

2018. december 31-ig

79.

III. KADMIUM ÉS KADMIUMVEGYÜLETTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

80.

Egyszerhasználatos, szemcsés töltetű hőkioldókban lévő kadmium és vegyületei

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

81.

A villamos érintkezőkben lévő kadmium és vegyületei

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

82.

Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon használt vastag filmpasztában lévő kadmium és kadmium-oxid

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

83.

A szilárdtest-világítási vagy -kijelző rendszerekben használt színátalakító LED-ekben lévő kadmium

a fénykibocsátó terület egy négyzetmilliméterére eső kadmiummennyiség < 10 µg

2014. július 1-jéig

84.

A professzionális audioberendezésekben használt analóg optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium

nincs korlátozás

2013. december 31-ig

85.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

86.

Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

87.

IV. KRÓMTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

88.

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként a hűtőközegben

≤ 0,75 m/m % hat vegyértékű króm

mentesség ideje nincs korlátozva

2. melléklet a 258/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszközök és a felügyeleti és vezérlő eszközök vonatkozásában
    I.     Ionizáló sugárzást felhasználó vagy észlelő berendezések
1.    Ionizáló sugárzást észlelő berendezésekben lévő ólom, kadmium és higany.
2.    Röntgencsövek ólomcsapágyai.
3.    Elektromágneses sugárzás erősítésére szolgáló eszközökben – mikrocsatornás lemezekben és kapilláris lemezeken – lévő ólom.
4.    Röntgencsövek és képerősítők üvegfrittjében lévő ólom, valamint a gázlézer összeállításához és az elektromágneses sugárzást elektronokká átalakító vákuumcsövekhez való üvegfritt kötőanyagokban lévő ólom.
5.    Ionizáló sugárzás elleni védőeszközökben lévő ólom.
6.    Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom.
7.    Röntgensugár-diffrakcióhoz való ólom-sztearát kristály.
8.    Hordozható röntgenfluoreszcenciás spektrométerek sugárforrásául szolgáló kadmium-izotóp.
    II.     Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és elektródok
9.    Ionszelektív elektródokban lévő ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üvegében lévőt is.
10.    Elektrokémiás oxigénérzékelők ólomanódja.
11.    Infravörösfény-detektorokban lévő ólom, kadmium és higany.
12.    Referenciaelektródokban – alacsony kloridtartalmú higany-klorid, valamint higany-szulfát és higany-oxid elektródokban – lévő higany.
    III.     Egyéb
13.    Hélium-kadmium lézerekben lévő kadmium.
14.    Atomadszorpciós spektroszkópiás lámpákban lévő ólom és kadmium.
15.    Mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben szupravezetőként és hővezetőként használt fémötvözetekben lévő ólom.
16.    MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fouriertranszformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium – a mentesség 2021. június 30-án lejár.
17.    Ellensúlyokban lévő ólom.
18.    Ultrahangos jelátalakítókhoz való egykristályos piezoelektromos anyagokban lévő ólom.
19.    Ultrahangos jelátalakítókhoz való forraszanyagban lévő ólom.
20.    Igen nagyfokú pontossággal rendelkező kapacitás- és veszteségmérő hidakban lévő higany, valamint felügyeleti és vezérlő eszközök nagyfrekvenciás RF kapcsolóiban és reléiben lévő higany, kapcsolónként, illetve relénként legfeljebb 20 mg mennyiségben.
21.    Hordozható sürgősségi defibrillátorokhoz való forraszanyagban lévő ólom.
22.    A 8–14 μm-es tartományban működő, nagy teljesítményű infravörös képalkotó modulok forraszanyagaiban lévő ólom.
23.    „Folyadékkristály szilíciumon” (LCoS) technológiájú kijelzőkben lévő ólom.
24.    Röntgensugárzás mérésére szolgáló szűrőkben lévő kadmium.
25.    Ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár.
26.    Röntgen-képerősítők fénypor bevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig; az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek fénypor bevonatában lévő kadmium.
27.    CT- és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fej-keretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok – a mentesség 2021. június 30-án lejár.
28.    Röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom – a mentesség 2019. december 31-én lejár.
29.    Nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár.
30.    Standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár.
31.    Ólom, amely olyan forraszanyagokban, villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok védőbevonatában, villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban használatos, amelyeket
a)    a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy
b)    a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben
    alkalmaznak – a mentesség 2020. június 30-án lejár.
32.    Digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2017. december 31-én lejár.
33.    Kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár.
34.    A röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához használt alkáliadagolókban 2019. december 31-ig, és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm.
35.    A mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom– a mentesség 2019. december 31-én lejár.
36.    Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1994. június 14-i 93/42 EGK tanácsi irányelv alapján a IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség a IIa. osztály esetében 2016. június 30-án, a IIb. osztály esetében 2020. december 31-én lejár.
37.    A 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm– a mentesség 2021. július 21-én lejár.
38.    BSP (BaSi2O5:Pb) fényporokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom – a mentesség 2021. június 22-én lejár.
39.    A 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök folyadékkristályos kijelzőinek háttérvilágítását biztosító hidegkatódos fénycsövekben lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany – a mentesség 2024. július 21-én lejár.
40.    Az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom – a mentesség 2020. december 31-én lejár.
    A 2021. január 1. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök cserealkatrészeiben az említett dátum után is felhasználható.
41.    Az olyan vezetőképesség-mérések során használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom, amelyekre az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
41.1.    széles tartományú mérések, amelyek ismeretlen koncentrációjú laboratóriumi alkalmazásokban több nagyságrendet átfogó (pl. 0,1 mS/m és 5 mS/m közötti) vezetőképesség-tartomány felmérésére irányulnak;
41.2.    oldatok mérése, amely során az alábbi okok valamelyike miatt +/– 1% pontosságú mintatartományra és az elektród nagyfokú korrózióállóságára van szükség:
41.2.1.    < pH 1 savasságú oldatok;
41.2.2.    > pH 13 lúgosságú oldatok;
41.2.3.    halogéngáz-tartalmú korrozív oldatok;
41.3.    a 100 mS/m érték feletti tartományra irányuló vezetőképesség-mérések, amelyeket hordozható műszerekkel kell végezni
    – a mentesség 2018. december 31-én lejár.
42.    Az olyan nagy felületű, vertikálisan tokozott multichipstruktúrák (SDE: stacked die elements) forraszanyagában lévő ólom, amelyek interfészenként több mint 500 kapcsolódási ponttal rendelkeznek, és amelyeket CT- és röntgenrendszerek röntgendetektoraiban alkalmaznak – a mentesség 2019. december 31-én lejár.
    A 2020. január 1. előtt forgalomba hozott CT- és röntgenrendszerek cserealkatrészeiben az említett dátum után is felhasználható.
43.    Az olyan berendezések mikrocsatornás lemezeiben felhasznált ólom, amelyek esetében a következők közül legalább az egyik jellemző fennáll:
43.1.    kisméretű elektron- vagy iondetektor, amelyen a detektornak legfeljebb 3 mm/MCP (detektorvastagság + az MCP beépítésének helye), illetve összesen 6 mm hely jut, és a detektornak ennél több helyet biztosító alternatív kialakítás tudományosan és műszakilag kivitelezhetetlen;
43.2.    kétdimenziós térbeli felbontás az elektronok vagy ionok kimutatására, amennyiben az alábbi ismérvek közül legalább egy teljesül:
43.2.1.    25 ns-nál rövidebb válaszidő;
43.2.2.    149 mm2-t meghaladó mintakimutatási terület;
43.2.3.    1,3 x 103-nál nagyobb szorzótényező;
43.3.    5 ns-nál rövidebb elektron- vagy ionkimutatási válaszidő;
43.4.    314 mm2-t meghaladó mintakimutatási terület elektronok és ionok kimutatására;
43.5.    4,0 x 107-nél nagyobb szorzótényező.
    A mentesség
    a)    az orvostechnikai eszközök, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközök esetében 2021. július 21-én;
    b)    az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21-én;
    c)    az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök esetében pedig 2024. július 21-én
    lejár.
44.    Az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban található dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom – a mentesség 2020. december 31-én lejár. A 2021. január 1-je előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök cserealkatrészeiben a fenti időpontot követően is felhasználható.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére