• Tartalom
Oldalmenü

26/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

a „Fáy András” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.07.24.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából – „Fáy András” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. július 24.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Fáy András által alapított Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület emblémájának ábrázolása látható, alatta, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2014” verési évszám olvasható, lent, középen Csikai Márta tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Fáy András félalakos portréjának ábrázolása látható. A mellképtől balra fent, félköriratban Fáy András aláírása látható, a mellképtől jobbra fent, két vízszintes sorban az „1786 –” és az „1864” felirat olvasható. A mellképtől balra, az emlékérme szélén Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2014. július 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 26/2014. (VII. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2014. (VII. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: