• Tartalom

27/2014. (III. 26.) VM rendelet

27/2014. (III. 26.) VM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról1

2014.03.29.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

i) a Bizottság 2013/45/EU végrehajtási irányelve (2013. augusztus 7.) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról.”

2. § (1) A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet] 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § Ez a rendelet
a) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2009. november 26-i 2009/145/EK bizottsági irányelvnek,
b) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 7-i 2013/45/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 7-i 2013/45/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 27/2014. (III. 26.) VM rendelethez

1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. számú mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. számú mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
3. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában a „Lycopersicon esculentum” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
aa) a Hagymafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe,
ab) a Kabakos növényekre vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ac) a Répafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ad) a Tarlórépára vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ae) a Káposztafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
af) a Karfiolra vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ag) a Gyökérzöldségekre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ah) az Endíviasalátára vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ai) a Cikóriára vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe,
aj) a Spenótra vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ak) a Paprikára vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
al) a Babra vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
am) a Lóbabra vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
an) a Retekre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ao) az Édesköményre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe,
ap) a Csemege kukoricára vonatkozó részben az „Egyéb követelmények” címszó után a táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe
az „Izolációs” szöveg lép.
b) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontjában a Paradicsomra vonatkozó részben a „(Lycopersicon esculentum L.)” szövegrész helyébe a „(Solanum Lycopersicum L.)” szöveg lép.
5. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 8. számú melléklet 2. pontjában a „Lycopersicon esculentum” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
6. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 9. számú mellékletében a „Lycopersicon esculentum ” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
7. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 11. számú mellékletében a „(Lycopersicon esculentum Mill.)” szövegrész helyébe a „(Solanum Lycopersicum L.)” szöveg lép.

2. melléklet a 27/2014. (III. 26.) VM rendelethez

1. A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 1. mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
2. A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 2. mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére