• Tartalom
Oldalmenü

29/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

a „Magyar Máltai Szeretetszolgálat” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.08.14.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapításának 25. évfordulója alkalmából – „Magyar Máltai Szeretetszolgálat” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. augusztus 14.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Szent Erzsébet ábrázolása látható, amint kenyeret nyújt egy hajlott, idős embernek. Az emlékérme szélén, jobbra fent, egymás alatti két köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, alsó köriratban, középen a „2014” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben egy földgömb ábrázolása látható, előtérben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat emblémájával, fölötte az „1989” évszám olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT”, alsó köriratban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelmondata, az „A HIT VÉDELME ÉS A SZEGÉNYEK SZOLGÁLATA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen Nagyné Ráski Orsolya és Nagy Dániel tervezőművészek mesterjegye, jobb oldalon, középen egy pont választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2014. augusztus 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 29/2014. (VII. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 29/2014. (VII. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: