• Tartalom

30/2014. (IV. 10.) BM rendelet

30/2014. (IV. 10.) BM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről1

2014.04.26.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2014. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2422 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §2

1. melléklet a 30/2014. (IV. 10.) BM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékek

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2013. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra

2.

Alapbér [havi 118 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]

678

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

105

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 27%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%


211
12

5.

Szállásköltség

9

6.

Csoportos személyszállítás

145

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

18

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

460

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

3

14.

Értékcsökkenési leírás

60

15.

Nyomtatvány, írószer

3

16.

Postaköltség

2

17.

Telefonköltség

2

18.

Bankköltség

7

19.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem


2

20.

Kötelező adók, járulékok:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%


80
2

21.

Biztosítások

5

22.

2–21. Összesen

1983

23.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)


86,78%

24.

Improduktív órák költsége
(22. sor x 1,00 – 0,8678 = 0,1322)


262

25.

Veszteségidő aránya

6,50%

26.

Veszteségidő költsége
(22. sor x 0,065)


129

27.

Elvárt eredmény

2,00%

28.

Elvárt eredmény értéke
(22+24+26. sor összesen x 0,02)


48

29.

22–24–26–28. Mindösszesen

2422

1

A rendeletet a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 19. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére