• Tartalom

303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2015.01.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1)3

(2)4

4. §5

5. § (1)–(2)6

(3)7

(4)–(7)8

6. § (1)9

(2)10

7–12. §11

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, 5. § (3) bekezdése és 6. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) A rendelet 1. §-a, 3. §-a, illetve 4. § (1) bekezdése alapján átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség estén a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra a Miniszterelnökség, illetve az Igazságügyi Minisztérium részére.

(2) A rendelet 1. §-a, 3. §-a, illetve 4. § (1) bekezdése szerinti feladatok átvételéről, illetve a jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Miniszterelnökségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, illetve az Igazságügyi Minisztériumnak és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak átadás-átvételi megállapodást kell kötni.

(3) A rendelet hatálybalépésétől 2015. január 1-ig terjedő időszakban az Állandó Képviseletre diplomata, szakdiplomata tartós külszolgálatra való kihelyezéséhez, illetve a kihelyezés visszavonásához a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes egyetértése szükséges.

1. melléklet a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez12

1

A rendeletet a 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2015. október 27. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (4)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére