• Tartalom

305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2014. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2015-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve a 1021, 1058, 1202, 1207, 1208, 1723, 2118, 2240, 2263, 2265, 2350 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2014. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § E rendelet a 14. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.”

3. § (1) A Rendelet 1–12. melléklete helyébe a 1–12. melléklet lép.

4. § A Rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „1–11. mellékletei” szövegrész helyébe az „1–13. melléklete”,

c) 4. §-ában az „a KSH” szövegrész helyébe az „a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)”

szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a 15. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásukhoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

4. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

5. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

6. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

10. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

11. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

12. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

13. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

14. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

15. melléklet a 305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére