• Tartalom

322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

2014.12.14.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2–4. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., cégjegyzékszáma: 01-09-968635, főtevékenysége: TEÁOR 7022- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú tevékenység), adószáma: 23502541-1-41] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján 2014. december 31. napjával megszünteti.

2. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatokat 2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség látja el.

3. § Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség képviseli.

4. § Az átvételi felelőst a környezetvédelemért felelős miniszter jelöli ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére