• Tartalom
Oldalmenü

33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet

a „Somogyvár-Kupavár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.09.29.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Somogyvár-Kupavár nemzeti emlékhely tiszteletére – „Somogyvár-Kupavár” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. szeptember 29.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Somogyváron feltárt, griffmadarat formázó kő dombormű ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a „FORINT” felirat, fölötte vízszintesen a „2000” értékjelzés olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon, középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, középen a „2014” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, középen a somogyvári Kupavár-hegyre épült Szent Egyed-bazilika és bencés apátság alaprajzának ábrázolása látható, háttérben a rekonstruált kerengő-részlettel. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „SOMOGYVÁR-KUPAVÁR”, alsó köriratban a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható. Az alsó és a felső köriratot bal oldalon, középen a nemzeti emlékhelyek emblémájának ábrázolása, jobb oldalon, középen Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: