• Tartalom

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2020.01.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4., 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § (1)3

(2)4

11. §5

12. §6

13–14. §7

15. §8

16. § (1)9

(2)10

17. § A Rendelet

a)–f)11

g)12

h)13

i)14

j)15

k)–o)16

szöveg lép.

18. § (1)17

(2)18

19. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

(2) A 12. §, a 15. §, a 17. § j) pontja és a 18. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4)19

1. melléklet a 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelethez20

2. melléklet a 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelethez21

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (2) bekezdése a 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § g) pontja a 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

13

A 17. § h) pontja a 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

14

A 17. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § k)–o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § (4) bekezdését a 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére