• Tartalom

346/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

346/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 70. §-sal egészül ki:

70. § (1) E rendeletnek az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit 2015. március 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben felsorolt közfeladatot ellátó szervnek a Módr. hatálybalépésekor érvényben lévő iratkezelési szabályzatát 2015. március 1-jéig kell módosítani – 2015. március 1-jétől történő alkalmazással – az e rendelet Módr.-rel megállapított rendelkezéseinek megfelelően.”

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére