• Tartalom

2014. évi XXXVI. törvény

2014. évi XXXVI. törvény

egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról1

2014.09.01.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–3. §2

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

4–14. §3

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

15. §4

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

16–38. §5

39. § Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/B. §-sal egészül ki:

104/B. § (1) A Testnevelési Egyetem egyetemként működő felsőoktatási intézmény, amely – alapító okiratában foglaltak szerint – eltérhet a 6. § (2) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében a felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15–16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania.
(2) A sporttudományi felsőoktatásban – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben előírt alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából a doktori fokozattal egyenértékű a jogszabály alapján adományozott díj, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián elért 1–3. helyezés annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, illetve aki a helyezést elérte, feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik.”

40–45. §6

46. § (1) Az Nftv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2)–(3)7

47. § Az Nftv.

1–26.8

27. 104. § (4) bekezdésében a „Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete” szövegrész helyébe a „Pető András Főiskola”

szöveg lép.

48. §9

5. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 39. §, a 46. § (1) bekezdése, a 47. § 27. pontja, valamint az 1. melléklet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez


Az Nftv. 1. melléklet táblázata helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

C

1.

I. EGYETEMEK

2.

 

I/A. Állami egyetemek

3.

 

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

4.

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

5.

 

 

Debreceni Egyetem, Debrecen

6.

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

7.

 

 

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

8.

 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

9.

 

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

10.

 

 

Miskolci Egyetem, Miskolc

11.

 

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

12.

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

13.

 

 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

14.

 

 

Óbudai Egyetem, Budapest

15.

 

 

Pannon Egyetem, Veszprém

16.

 

 

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

17.

 

 

Semmelweis Egyetem, Budapest

18.

 

 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

19.

 

 

Szent István Egyetem, Gödöllő

20.

 

 

Széchenyi István Egyetem, Győr

21.

 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

22.

 

 

Testnevelési Egyetem, Budapest

23.

 

I/B. Nem állami egyetemek

24.

 

 

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

25.

 

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

26.

 

 

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

27.

 

 

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

28.

 

 

Közép-európai Egyetem, Budapest

29.

 

 

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest

30.

 

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

31.

II. FŐISKOLÁK

32.

 

II/A. Állami főiskolák

33.

 

 

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

34.

 

 

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

35.

 

 

Eötvös József Főiskola, Baja

36.

 

 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

37.

 

 

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

38.

 

 

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

39.

 

 

Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

40.

 

 

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

41.

 

 

Pető András Főiskola, Budapest

42.

 

 

Szolnoki Főiskola, Szolnok

43.

 

II/B. Nem állami főiskolák

44.

 

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

45.

 

 

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

46.

 

 

Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest

47.

 

 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

48.

 

 

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

49.

 

 

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

50.

 

 

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

51.

 

 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest

52.

 

 

Edutus Főiskola, Budapest

53.

 

 

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

54.

 

 

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

55.

 

 

Gábor Dénes Főiskola, Budapest

56.

 

 

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

57.

 

 

Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

58.

 

 

Győri Hittudományi Főiskola, Győr

59.

 

 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

60.

 

 

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

61.

 

 

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

62.

 

 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

63.

 

 

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

64.

 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

65.

 

 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

66.

 

 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest

67.

 

 

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

68.

 

 

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

69.

 

 

Szent Pál Akadémia, Budapest

70.

 

 

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

71.

 

 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

72.

 

 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

73.

 

 

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

74.

 

 

Zsigmond Király Főiskola, Budapest

2–3. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. július 16. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 40–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 46. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 47. § 1–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére