• Tartalom

364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.04.02.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), g) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e) és h)–j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím, valamint a 10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím, valamint a 11. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím és a 12. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím, valamint a 13. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 124. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 125. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 127. § és 129. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 128. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 131. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 132. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1–19. §2

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20–21. §3

3. Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

22. §4

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

23–32. §5

33. §6

34. §7

35–37. §8

38. § (1)–(2)9

(3)10

(4)–(6)11

39. §12

40. §13

a)–l)14

m)15

n)16

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. §17

6. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

42–51. §18

7. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

52–58. §19

8. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

59–61. §20

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

62–74. §21

10. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

75–84. §22

11. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

85. §23

12. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

86. §24

87. §25

88–89. §26

90. §27

91. §28

a)–b)29

c)30

13. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről,
valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

92. §31

14. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

93. §32

15. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

94–95. §33

16. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz
és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

96. §34

17. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

97–99. §35

18. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

100–105. §36

19. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

106–108. §37

20. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

109–113. §38

21. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

114–118. §39

22. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

119. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete engedélyezi.”

23. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

120. §40

24. Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosítása

121. §41

25. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása

122–132. §42

133. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, 8. §-a, 13. § (2) bekezdése, 17. § b) pontja, valamint 18. § f) és g) pontja.

26. Záró rendelkezések

134. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2015. április 2-án hatályát veszti.

(3) A 121. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 34. §, a 40. § m) pontja, a 75–84. §, a 87. §, a 90. §, a 91. § a) és b) pontja, valamint a 10. melléklet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 33. §, a 38. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

135. §43

1–2. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez44

3. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez45

4–9. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez46

10. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez47

11–13. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez48

1

A rendelet a 134. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 2. napjával.

2

Az 1–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 38. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 38. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 38. § (4)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 40. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 40. § a)–l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 40. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 40. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 42–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 52–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 59–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 62–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 75–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 91. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 91. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 91. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 97–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 100–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 106–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 114–118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 122–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 4–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 11–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére