• Tartalom

368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról1

2015.07.02.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 10. és 13. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a 10. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 10., 12. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)7

(2)8

(3)9

(4)–(5)10

7. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. §11

8. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. §12

9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §13

10. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló
533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. §14

11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. §15

12. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] 15. § (4) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdését, valamint 15. § (2) bekezdését és 15. § (3) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba.

a) 15. § (1) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés f) pontját megállapító rendelkezése,

b) 15. § (4) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése

az „OHÜ-n” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveggel lép hatályba.

(3) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. mellékletének az elem- és akkumulátor hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba.

(4) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. mellékletének az elem- és akkumulátor hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ-re” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” szöveggel lép hatályba.

a) 19. § (2) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. alcím címét megállapító rendelkezése,

b) 19. § (5) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (1) és (2) bekezdését megállapító rendelkezése

az „OHÜ” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba.

a) 19. § (3) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése,

b) 19. § (5) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése,

c) 14. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 6. mellékletét megállapító rendelkezése

az „OHÜ-n” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveggel lép hatályba.

(7) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba.

(8) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ-re” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” szöveggel lép hatályba.

13. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 4–5. §, a 6. § (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 7–11. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § és a 6. § (1) és (3) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére