• Tartalom

4/2014. (X. 1.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról1

2014.10.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:
a) már meglévő, haltermelési létesítményt vagy létesítményeket tartalmazó telephelyen új haltermelési létesítmény vagy létesítmények létrehozása a hozzá tartozó termelői, telepi infrastruktúrával együtt, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,
b) meglévő haltermelési létesítmény vagy létesítmények termelői és telepi infrastruktúra értéknövelő felújítása, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,
c) halszállító gépjármű maximum 20 millió forint támogatási igényig,
d) környezetterhelést közvetlenül csökkentő beruházások legfeljebb 40 millió forint támogatási igényig,
e) közvetlenül a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások esetén, legfeljebb a folyamatosan, teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma alapján, alkalmazottanként legfeljebb hét, de önálló szociális épület esetében összesen legalább tizennyolc négyzetméter bruttó alapterületig, és 10 millió forint támogatási igényig,
f) önálló gép- és eszközbeszerzés projekt esetén legfeljebb 60 millió forint támogatási igényig,
g) a 2. melléklet 6. pont d) alpontja esetén legfeljebb 15 millió forint támogatási igényig,
h) termelői halértékesítési vagy halfeldolgozási lehetőség kialakításának beruházásai legfeljebb 50 millió forint támogatási igényig,
i) a tóépítési és tófelújítási munkák esetében az irtás, föld- és sziklamunka esetén a normagyűjtemény díj, anyag- és gépköltség árainak legfeljebb 50%-a fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható költségként.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszti 2014. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére