• Tartalom

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.03.01.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4–8. §, a 10–12. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4–12. §3

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13–14. §4

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §5

5. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

16–17. §6

18. § (1)7

(2) A BérKr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

19–20. §8

7. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2014. március 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez9

4. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

 

Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)

1.

 

 

H

I

J

2.

 

425 819

75 820

105 820

105 820

3.

425 820

430 819

70 820

105 820

105 820

4.

430 820

435 819

65 820

105 820

105 820

5.

435 820

440 819

60 820

105 820

105 820

6.

440 820

445 819

55 820

105 820

105 820

7.

445 820

450 819

50 820

105 820

105 820

8.

450 820

455 819

45 820

105 820

105 820

9.

455 820

460 819

40 820

100 820

100 820

10.

460 820

465 819

35 820

95 820

95 820

11.

465 820

470 819

30 820

90 820

90 820

12.

470 820

475 819

25 820

85 820

85 820

13.

475 820

480 819

20 820

80 820

80 820

14.

480 820

485 819

20 820

75 820

75 820

15.

485 820

490 819

20 820

70 820

70 820

16.

490 820

495 819

20 820

65 820

65 820

17.

495 820

500 819

20 820

60 820

60 820

18.

500 820

505 819

20 820

55 820

55 820

19.

505 820

515 819

20 820

50 820

50 820

20.

515 820

520 819

20 820

40 820

40 820

21.

520 820

 

20 820

30 820

30 820

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére