• Tartalom

2014. évi XLI. törvény

2014. évi XLI. törvény

egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról1

2015.02.02.

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)–(9)3

2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

2. § (1)–(3)4

(4)5

3. §6

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

4. §7

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

5. § (1)–(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

6. §12

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

7. § (1)–(4)13

(5)14

(6)15

8. §16

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

9. § (1)–(3)17

(4)18

10. §19

7. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

11. §20

8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

12. § (1)21

(2)22

(3)23

(4)–(5)24

9. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

13. §25

10. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény módosítása

14. §26

11. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

15–16. §27

12. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

17. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény 39. § (2) bekezdése.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, az 5. § (6) bekezdés, a 7. § (6) bekezdés, a 11. §, a 12. § (1) és (3) bekezdés és a 14. § a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 2. § (4) bekezdés, az 5. § (4) bekezdés, a 7. § (5) bekezdés és a 9. § (4) bekezdés 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) bekezdés 2015. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi XLI. törvényhez28

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. október 6. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 57. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 434. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. § (4) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 434. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

10

Az 5. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § (5) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 434. § 3. pontja alapján nem lép hatályba.

15

A 7. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 9. § (4) bekezdése a 2014: XCIX. törvény 434. § 4. pontja alapján nem lép hatályba.

19

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 12. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére