• Tartalom

41/2014. (XII. 23.) FM rendelet

41/2014. (XII. 23.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 3., 10., 19., pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami halászjegyet a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága adja ki.”
19/A. § (1) Az állami halászjegy díját, az állami horgászjegy díját, az állami horgászjegy meghosszabbításának díját, az állami halászvizsga díját, az állami horgászvizsga díját, az állami horgászvizsga díját ifjúsági horgász részére, a turista állami horgászjegy díját, az állami halász és horgász fogási napló díját, a fogási tanúsítvány (nyomtatvány tömb) díját a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A 12. mellékletben meghatározott díjat az igénylő fizeti meg – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 13. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján.
(3) A turista állami horgászjegy díját az igénylőnek az online vásárlást megelőzően kell átutalni a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.
(4) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, illetve a vizsgáztatásra feljogosított szervezet az állami horgászvizsga díjbevételeit havonta, a tárgyhót követő 5. napig köteles átutalni, illetve befizetni a 13. melléklet 2. pontjában meghatározott számú bankszámlára. A kiadott állami horgászvizsga bizonyítványokkal a vizsgáztatásra feljogosított szervezet negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felé, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága pedig a tárgyévet követő év január 31-ig köteles a NÉBIH felé elszámolni.
(5) A fogási tanúsítvány (nyomtatvány tömb) és a fogási napló díját a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, illetve annak megbízottja negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig köteles átutalni a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.”

3. § (1) A VM rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az állami horgászjegy kiadásának vagy hosszabbításának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. Az állami horgászjegy érvényessége legfeljebb négy alkalommal érvényesítő bélyeggel meghosszabbítható.”

(2) A VM rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a Hhvtv. 40. § (3) bekezdése szerinti, de legalább 10. életévét betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni és a 12. melléklet 6. pontjában meghatározott kedvezményes díjra jogosult.”

4. § A VM rendelet 21. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A (2) bekezdés szerint a horgászvizsgáztatásban közreműködő szervezetet költségei fedezésére a 12. melléklet 5. pont szerinti vizsgadíjból vizsgázónként 1500 Ft, a 12. melléklet 6. pont szerinti vizsgadíjból vizsgázónként 500 Ft részesedés illeti meg.”

5. § (1) A VM rendelet az 1. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(2) A VM rendelet a 2. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 5. alcíme, továbbá 1. mellékletének 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. és 14.5.1. pontja.

1. melléklet a 41/2014. (XII. 23.) FM rendelethez

Horgászati, halászati és halászati őrzési tevékenységekhez kapcsolódó díjak

1. Állami halászjegy díja

2000

2. Állami horgászjegy díja

2000

3. Állami horgászjegy meghosszabbításának díja

2000

4. Állami halászvizsga díja

7000

5. Állami horgászvizsga díja

3500

6. Állami horgászvizsga díja ifjúsági horgász részére

1000

7. Turista állami horgászjegy díja

2000

8. Állami halász és horgász fogási napló díja

200

9. Fogási tanúsítvány (nyomtatvány tömb) kiadásának díja

1000

2. melléklet a 41/2014. (XII. 23.) FM rendelethez

1.    A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája:
10032000-00289782-00000000
2.    Megyei kormányhivatali földművelésügyi igazgatóságok bankszámlaszámai:

 

A)

B)

 

Igazgatóság

Számlaszám

1.

Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10024003-00300953-00000000

2.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

3.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10027006-00302797-00000000

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10028007-00302618-00000000

6.

Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10029008-00302694-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10034002-00301789-00000000

9.

Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10035003-00302065-00000000

10.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10036004-00301404-00000000

11.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10037005-00302072-00000000

12.

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10023002-00302223-00000000

13.

Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10039007-00301105-00000000

14.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10044001-00302230-00000000

15.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10045002-00301806-00000000

16.

Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10046003-00302412-00000000

17.

Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10047004-00301370-00000000

18.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

19.

Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10049006-00302993-00000000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére