• Tartalom
Oldalmenü

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet

a „Ganz Ábrahám” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.11.06.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Ganz Ábrahám születésének 200. évfordulója alkalmából – „Ganz Ábrahám” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. november 6.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mmŰ28,43 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Ganz Ábrahám által alapított egykori vasöntöde épületének ábrázolása látható, előtérben az általa szabadalmaztatott kéregöntéses technológiával gyártott vasúti kerékkel. Az épület kémények alatti homlokzatán az „ALAPÍTVA: 1844” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, a bal oldali peremmel párhuzamosan a „2014” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A vasúti keréktől jobbra, egymás alatti két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben Ganz Ábrahám mellképe látható, a mellkép jobb szélén Bitó Balázs tervezőművész mesterjegyével. A mellképtől balra fent, egymás alatti két vízszintes sorban a „GANZ” és az „ÁBRAHÁM”, lent, a bal oldali peremmel párhuzamosan az „1814 – 1867” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2014. november 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 41/2014. (XI. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 41/2014. (XI. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: