• Tartalom

42/2014. (X. 16.) NFM rendelet

42/2014. (X. 16.) NFM rendelet

az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2014.10.16.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 42/2016. (X. 20.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2016. október 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére