• Tartalom
Oldalmenü

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a „Lechner Ödön” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.11.19.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából – „Lechner Ödön” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. november 19.

2. § (1) Az álló téglalap alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 22,5 gramm, mérete 39,6 mmx26,4 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet előcsarnokának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat, fölötte kissé balra, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A jobb oldali peremmel párhuzamosan – a lépcsőfeljáróba illesztve – a „BP.” verdejel, és a „2014” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Lechner Ödön félalakos – az építészt karosszékben ülve ábrázoló – portréja, a háttérben az Iparművészeti Múzeum ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent a „LECHNER ÖDÖN” felirat, alatta jobb oldalon, két vízszintes sorban az „1845” és az „1914” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, a karosszék fölött Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2014. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 44/2014. (XI. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 44/2014. (XI. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: