• Tartalom
Oldalmenü

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a „Zrínyi Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2014.11.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulója alkalmából – „Zrínyi Miklós” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. november 18.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Zrínyi Miklós – Jan Thomas festménye alapján készült – portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon a „2014” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel választja el. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Csáktornya vára látható, alatta egy folyó stilizált ábrázolásával. A vár ábrázolása fölötti vízszintes sorban, középen az „1620–1664” felirat, a folyó ábrázolása alatti, szalagot formáló hullámos sávban a „CSÁKTORNYA” felirat olvasható, alatta, középen Hunyadi László tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban „ZRÍNYI MIKLÓS”, alsó köriratban a „SORS BONA, NIHIL ALIUD” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal és jobb oldalon egy-egy pont választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2014. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 45/2014. (XI. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 45/2014. (XI. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: