• Tartalom

54/2014. (XII. 22.) NFM rendelet

54/2014. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: 50/2011. NFM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: 51/2011. NFM rendelet) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet az 54/2014. (XII. 22.) NFM rendelethez

1.    Az 50/2011. NFM rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat E oszlop 28. sorában a „3 606” szövegrész helyébe
a „3 697” szöveg lép.
2.    Az 50/2011. NFM rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat E oszlop 58. sorában a „4 169” szövegrész helyébe
a „4 235” szöveg lép.
3.    Az 50/2011. NFM rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat B oszlop 73. sorában a „Dunamenti” szövegrész helyébe a „Dunai” szöveg lép.
4.    Az 50/2011. NFM rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat a következő sorral egészül ki:

 

93

Miskolc

Kuala Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

2 450

2. melléklet az 54/2014. (XII. 22.) NFM rendelethez

1. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat C oszlop 22. sorában a „2 712” szövegrész helyébe a „2 909” szöveg lép.
2. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat C oszlop 31. sorában a „1 832” szövegrész helyébe a „2 175” szöveg lép.
3. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat B oszlop 34. sorában a „Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép.
4. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat C oszlop 57. sorában a „0” szövegrész helyébe a „2 448” szöveg lép.
5. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat C oszlop 61. sorában a „4 076” szövegrész helyébe a „4 185” szöveg lép.
6. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat C oszlop 76. sorában a „1 306” szövegrész helyébe a „2 079” szöveg lép.
7. Az 51/2011. NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat B oszlop 81. sorában a „Szarvasi Gyógy-Termál Kft.” szövegrész helyébe a „Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére