• Tartalom

54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet

54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.12.31.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása

1. § (1) A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 14. pontja az „egészségi állapotú személyek részére, a szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint, többnyire előre megrendelés alapján” szövegrész helyett az „egészségi állapotú személyek részére, többnyire előre megrendelés alapján” szöveggel lép hatályba.

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 20. pontja a „legalább 50%-ban tartalmazó” szövegrész helyett a „legalább 50%-ban tartalmazó, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: Magyar Élelmiszerkönyv) előírásainak megfelelő” szöveggel lép hatályba.

2. § Az R. 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

7. § (1) A Közétkeztető az általa ellátott valamennyi korcsoport számára naponta biztosítja a (2)–(6) bekezdésben foglalt élelmiszereket, az ott meghatározottak szerint. E rendelkezést a 15. § szerinti diétás étkeztetésre is alkalmazni kell, ha az adott élelmiszer a diétában alkalmazható.
(2) Egész napos étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) négy adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
b) három adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.
(3) Bölcsődei étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) három adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
b) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább kétnaponta egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.
(4) Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább
a) két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
b) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.
(5) Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább egy adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, a tíz élelmezési nap átlagában legalább három alkalommal nyers formában.
(6) A 11. § (3) bekezdésében foglaltakat az egész napos étkeztetés, a bölcsődei étkeztetés és a napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén tej, illetve tejtermék naponta történő adásával kell biztosítani.”

3. § Az R. 8. § (1) bekezdés a) pontja a „3,6% zsírtartalmú,” szövegrész helyett a „3,6% zsírtartalmú tej,” szöveggel lép hatályba.

4. § Az R. 9. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

9. § (1) Zsiradék legfeljebb a nyersanyag-kiszabati előírásban feltüntetett mennyiségben használható fel, kivéve a sütemények készítésénél történő felhasználást.
(2) Bölcsődei étkeztetés esetén bő zsiradékban sült étel nem adható.
(3) Húskészítmény felhasználásakor a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1. számú előírását be kell tartani.”

5. § Az R. 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

11. § (1) Tíz élelmezési nap átlagában a napi összes energiamennyiség legfeljebb 30%-a, bölcsődei étkeztetés esetén 35%-a származhat zsiradékból.
(2) Tíz élelmezési nap átlagában a hozzáadott cukortartalom a napi összes energiamennyiség legfeljebb 8%-át teheti ki.
(3) Tíz élelmezési nap alatt összesen
a) egész napos étkeztetés esetén egy főre 5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) bölcsődei étkeztetés esetén egy főre 4 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre 3 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék
biztosítandó, a 7. § (6) bekezdésében foglaltak szerint.”

6. § Az R. 12. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni az „A túlzott só- és cukorfogyasztás szív- és érrendszeri betegségekhez, elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!” szövegű figyelmeztető feliratot. A felirat az étkeztetettek életkori sajátosságainak megfelelően képi megjelenítéssel helyettesíthető.”

7. § Az R. 14. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Közétkeztetésben a következő élelmiszereket nem lehet felhasználni:
a) sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, sótartalmú ételízesítő krémeket, pasztákat állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli célra,
b) 30%-nál magasabb zsírtartalmú húst,
c) 23%-nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt bölcsődei étkeztetés esetén,
d) 18 év alatti korcsoport számára koffeintartalmú italt, a 10. § (2) bekezdése szerinti tea, illetve a kakaó kivételével,
e) a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti energiaitalt,
f) alkoholt tartalmazó élelmiszert,
g) szénsavas vagy cukrozott üdítőt, szörpöt,
h) a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/112 számú előírása szerinti gyümölcslén kívül más gyümölcs italt,
i) a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti gyümölcsízt,
j) az 1–3 éves és a 4–6 éves korcsoportok számára sertés- és baromfizsírt, valamint
k) kókusz- és pálmazsírt sütéshez, főzéshez.”

8. § (1) Az R. 16. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetőnek a következő feltételek valamelyikét kell teljesítenie:
a) élelmezésvezető szakképesítés,
b) vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártasság,
c) dietetikus szakképesítés, vagy
d) vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártasság.”

(2) Az R. 16. § (7) bekezdése a „táplálkozás-egészségügyi tárgyú akkreditált képzésén” szövegrész helyett a „táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzésén” szöveggel kép hatályba.

9. § Az R. 18. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

18. § (1) E rendelet előírásait 2015. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az 5. mellékletben az 1–3 éves és a 4–6 éves korcsoportok számára megadott értékeket 2015. szeptember 1-jétől kell teljesíteni.
(3) Az 5. mellékletben a 7–10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében az egész napos étkeztetés és a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2015. szeptember 1-je és 2021. szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét fokozatosan, évente csökkenteni kell az 5 g/nap bevitel eléréséig.
(4) Az 5. mellékletben a 7–10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében a napi háromszori étkezés szolgáltatása esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2015. szeptember 1-je és 2021. szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét fokozatosan, évente csökkenteni kell a 3,5 g/nap bevitel eléréséig.
(5) Az 5. mellékletben a 7–10 éves és azt meghaladó korú korcsoportokra vonatkozó rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetében a 2015. szeptember 1-je és 2021. szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét fokozatosan, évente csökkenteni kell a 2 g/nap bevitel eléréséig.
(6) A 16. § (3) bekezdése szerinti személynek a 16. § (7) bekezdése szerinti képzésen első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő három éven belül kell részt vennie.”

10. § (1) Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 8–12. sora az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

(2) Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat A:53 mezője a „Gyümölcs alapú italok” szövegrész helyett a „Gyümölcslé” szöveggel lép hatályba.

11. § Az R. 6. mellékletében foglalt táblázat 13. sora a 2. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

2. Egyéb miniszteri rendeletek módosítása

12. § Nem lép hatályba a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet 12. § (2) bekezdése.

13. § Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) 14. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

14. § Hatályát veszti a 7. §, valamint a 10. § a) és c) pontja.”

14. §2

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 30-án lép hatályba.

(2) A 6. §, a 7. § és a 9. § 2014. december 31-én lép hatályba.

16. § Ez a rendelet 2015. január 3-án hatályát veszti.

1. melléklet az 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 8–12. sora a következő szöveggel lép hatályba:

(1.

Nyersanyag

Korcsoportok

2.

1–3 év

4–6 év

7–10 év

11–14 év

15. évtől)

8.

Húskészít-
mények

23%-nál magasabb zsírtartalmú termék nem adható

23% vagy annál kisebb zsírtartalmú termék

23%-nál magasabb zsírtartalmú termék

23% vagy annál kisebb zsírtartalmú termék

23%-nál magasabb zsírtartalmú termék

23% vagy annál kisebb zsírtartalmú termék

23%-nál magasabb zsírtartalmú termék

23% vagy annál kisebb zsírtartalmú termék

23%-nál magasabb zsírtartalmú termék

9.

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
15–25 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
20–30 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0–15 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
30–40 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0–25 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
40–50 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0–25 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
40–60 g

hideg-
étkezéshez, rakott, töltött ételekhez:
0–25 g

10.

levesekhez:
20–30 g

levesekhez:
30–40 g

levesekhez:
0–20 g

levesekhez:
40–60 g

levesekhez:
0–30 g

levesekhez:
50–60 g

levesekhez:
0–30 g

levesekhez:
50–60 g

levesekhez:
0–30 g

11.

feltétként:
25–40 g

feltétként:
40–60 g

feltétként:
0–30 g

feltétként:
50–80 g

feltétként:
0–40 g

feltétként:
60–90 g

feltétként:
0–50 g

feltétként:
90–120 g

feltétként:
0–60 g

12.

tésztákhoz:
25–40 g

tésztákhoz:
40–60 g

tésztákhoz:
0–30 g

tésztákhoz:
60–80 g

tésztákhoz:
0–40 g

tésztákhoz:
70–90 g

tésztákhoz:
0–50 g

tésztákhoz:
80–100 g

tésztákhoz:
0–50 g

2. melléklet az 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelethez

Az R. 6. mellékletében foglalt táblázat 13. sora a következő szöveggel lép hatályba:

(1.

Élelmiszer, élelmiszercsoport

Étkeztetés típusa

2.

Egész napos étkeztetés

Bölcsődei étkeztetés

Napi háromszori étkezés szolgáltatása

Napi egyszeri étkezés szolgáltatása)

13.

Gyümölcslé és zöldséglé

legfeljebb hat alkalommal

legfeljebb hat alkalommal

legfeljebb négy alkalommal

legfeljebb két alkalommal

1

A rendelet a 16. § alapján hatályát vesztette 2015. január 3. napjával.

2

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére