• Tartalom
Oldalmenü

56/2014. (XII. 13.) MNB rendelet

a „Homoki-Nagy István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2014.12.15.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Homoki-Nagy István születésének 100. évfordulója alkalmából – „Homoki-Nagy István” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. december 15.

2. § (1) A fekvő téglalap alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 26,4 mm Ű 39,6 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Homoki-Nagy István által rendezett Cimborák című film főalakjainak – Fickó, a magyar vizsla, Pletyka, a tacskó és Nimród, a vadászhéja – ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat, fent, jobbra, egymás alatti két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal és jobb oldalán egy filmszalag perforációjának motívuma látható, amelyben – az emlékérme bal oldali peremével párhuzamosan – a „BP.” verdejel és a „2014” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben Homoki-Nagy István – a filmrendezőt forgatás közben, kamerával ábrázoló – portréja látható. A portré jobb alsó szélén Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. A portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban fent a „HOMOKI-NAGY” és az „ISTVÁN”, középen az „1914–1979”, lent, kézírással a „Gyöngyvirágtól” és a „lombhullásig” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 56/2014. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 56/2014. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: