• Tartalom

57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet

az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2015.06.30.

Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)–c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az 1–3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

1–5. §1

6. § Hatályát veszti az R1.

a)2

b)3

c)4

2. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

7–8. §5

9. § (1)6

(2)7

3. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

10–11. §8

4. Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről szóló 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosítása

12. §9

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2)10

1. melléklet az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelethez11

1

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6. § a) pontja a 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

3

A 6. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § c) pontja a 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

5

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § (1) bekezdése a 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

7

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § (2) bekezdését a 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére