• Tartalom

6/2014. (II. 21.) BM utasítás

6/2014. (II. 21.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról1

2014.02.22.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – a továbbképzések minőségirányítási rendszerének működtetésével kapcsolatban,

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a 3. § (2) bekezdés m) pontjában foglaltakra – büntetés-végrehajtási feladatok ellátásának szakmai felügyeleti ellenőrzésére

a következő utasítást adom ki:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. Az OKTF a belügyi szervektől érkező éves továbbképzési terveket a tárgyév február 28-áig összesíti. Az éves összesített továbbképzési terveket az OKTF tartja nyilván.”

2. § (1) A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás 44. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

„(3) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról szóló 6/2014. (II. 21.) BM utasítással hatályon kívül helyezett 17. § (7) bekezdését és a 18. § (1) bekezdését a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról szóló 6/2014. (II. 21.) BM utasítás hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben nem kell alkalmazni.”

(2) Hatályát veszti a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás 17. § (7) bekezdése és 18. § (1) bekezdése.

3. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai felügyeleti ellenőrzéséről szóló 4/2004. (IK. 8.) IM utasítás.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére