• Tartalom

2014. évi LXXI. törvény

2014. évi LXXI. törvény

egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról1

2014.11.27.

1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény módosítása

1. §2

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

2. §3

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

3–14. §4

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

15. §5

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 25. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 42. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére