• Tartalom

2014. évi LXXIV. törvény

2014. évi LXXIV. törvény

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról1

2018.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. § (1)10

(2)11

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. § Hatályát veszti az Szja tv.

1–2.31

3.32

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

30. § (1)33

(2)–(5)34

31. § (1)–(2)35

(3)36

32. §37

33. §38

34. §39

35. §40

36. §41

37. §42

38. §43

39. §44

40. § (1)45

(2)46

41. §47

42. §48

43. §49

44. § (1)50

(2)51

45. §52

46. §53

47. § A Tao. törvény

1–2. 54
3–4. 55
5–16. 56
17–18. 57
19. 58
20–22. 59
23–24. 60
lép.

48. § Hatályát veszti a Tao. törvény

1.61

2–7.62

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

49. §63

50. §64

4. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

51. §65

52. §66

53. §67

54. §68

55. §69

56. §70

5. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosítása

57. §71

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

58. §72

59. §73

7. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

60. §74

61. §75

62. §76

63. §77

64. §78

65. §79

66. §80

67. §81

II. Fejezet

KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

68. §82

69. §83

70. §84

71. §85

9. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

72. §86

10. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

73. §87

74. §88

75. § (1)89

(2)90

(3)–(4)91

76. §92

77. §93

78. §94

79. §95

80. §96

81. §97

82. §98

83. §99

84. §100

85. §101

86. §102

87. §103

88. §104

89. §105

90. §106

91. §107

92. §108

93. §109

94. §110

95. §111

96. §112

97. §113

98. §114

99. §115

100. §116

101. §117

102. §118

103. §119

104. §120

105. §121

106. §122

107. §123

108. § A Jöt.

1. 124
2. 125
3. 126
4. 127
5–8. 128
9. 129
10–12. 130
13. 131
14–16. 132
lép.

109. §133

11. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

110. §134

111. §135

112. §136

113. §137

114. §138

115. §139

116. §140

117. §141

118. §142

119. §143

120. §144

121. §145

122. §146

123. §147

124. §148

125. §149

126. §150

127. §151

128. §152

129. §153

130. §154

131. §155

132. §156

133. §157

134. §158

135. § Az Áfa tv.

1.159

2–3.160

136. § Az Áfa tv.

1. 161
2. 162
3. 163
4–6. 164
lép.

137. §165

12. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény módosítása

138. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 3. melléklete a 9. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

III. Fejezet

HELYI ADÓZÁST ÉS EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

139. §166

140. §167

141. §168

142. §169

143. §170

144. §171

145. §172

146. §173

147. §174

148. §175

149. §176

14. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

150. §177

151. §178

152. §179

153. §180

154. §181

155. §182

15. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

156. §183

16. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

157. § (1)–(5)184

(6)185

158. § (1)186

(2)187

159. §188

160. § (1)189

(2)190

161. §191

17. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

162. §192

163. §193

164. §194

165. §195

18. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

166. §196

167. §197

168. §198

169. §199

170. §200

171. §201

172. §202

173. §203

174. §204

IV. Fejezet

ILLETÉKEK

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

175. §205

176. §206

177. §207

178. §208

179. §209

180. §210

181. §211

182. §212

183. §213

184. §214

185. §215

186. §216

20. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

187. §217

188. §218

189. §219

190. §220

191. §221

192. §222

21. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló

2012. évi CLXXVIII. törvény módosítása

193. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 219–224. §-a nem lép hatályba.

(2)223

V. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

194. §224

195. §225

196. §226

197. §227

198. §228

199. §229

200. §230

201. §231

202. §232

203. §233

204. §234

205. §235

206. §236

207. §237

208. §238

209. §239

210. §240

211. §241

212. §242

213. §243

214. §244

215. §245

216. §246

217. § (1)247

(2)–(4)248

218. §249

219. §250

220. §251

221. §252

222. §253

223. §254

224. §255

225. §256

226. § (1)257

(2)258

VI. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

23. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

227. §259

228. §260

229. §261

230. §262

231. §263

232. §264

233. §265

234. §266

235. §267

236. §268

237. §269

238. §270

239. §271

240. §272

241. §273

242. §274

243. §275

244. §276

245. §277

246. §278

247. §279

248. §280

249. §281

250. §282

251. §283

252. §284

253. §285

254. § (1)286

(2)287

255. §288

256. § Hatályát veszti a Vtv.

1–3.289

4.290

24. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

257. §291

258. §292

VII. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

25. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

259. §293

260. §294

261. §295

262. §296

263. §297

264. §298

265. §299

266. §300

267. §301

26. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

268. §302

269. §303

270. §304

271. §305

272. §306

273. §307

27. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

274. §308

275. §309

28. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CLVI. törvény módosítása

276. §310

277. §311

278. §312

279. §313

280. §314

281. §315

VIII. Fejezet

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

29. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

282. §316

283. §317

284. §318

285. §319

286. §320

287. §321

288. §322

289. §323

290. §324

291. §325

292. §326

293. §327

294. §328

295. §329

296. §330

297. §331

298. §332

299. §333

300. §334

301. §335

302. §336

303. §337

304. § Az Szt.

1–8. 338
9. 339
10–16. 340
17. 341
18–24. 342
lép.

305. § Hatályát veszti az Szt.

1.343

2.344

3–4.345

30. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosításáról

306. §346

307. §347

308. §348

309. §349

310. §350

IX. Fejezet

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

31. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

311. §351

312. §352

313. §353

314. §354

315. § Az Szjtv.

1–4. 355
5. 356
lép.

316. §357

32. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

317. §358

33. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosításáról

318. §359

319. §360

34. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés

egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

320. §361

321. §362

322. §363

323. §364

324. §365

325. §366

326. §367

327. §368

35. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

328. §369

36. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

329. §370

330. §371

331. §372

332. § A Mozgókép tv.

a)–h)373

i)374

j)–k)375

lép.

X. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

333. §376

334. §377

335. §378

336. §379

337. §380

338. §381

339. §382

340. §383

341. §384

342. §385

343. §386

344. §387

345. §388

346. §389

347. §390

348. §391

349. §392

350. §393

351. §394

352. §395

353. §396

354. §397

355. §398

356. §399

357. §400

358. §401

359. §402

360. §403

361. §404

362. §405

363. §406

364. §407

365. §408

366. §409

367. §410

368. §411

369. §412

370. §413

371. §414

372. §415

373. §416

374. §417

375. §418

376. §419

377. §420

378. §421

379. §422

380. §423

381. §424

382. §425

383. §426

384. §427

XI. Fejezet

AZ ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

38. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

385. §428

386. §429

387. §430

39. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

388. §431

389. §432

390. §433

40. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló

2013. évi LXVII. törvény módosítása

391. §434

392. §435

393. §436

XII. Fejezet

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

41. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

394. §437

395. §438

396. §439

397. §440

398. §441

399. §442

400. §443

401. §444

402. §445

403. §446

404. §447

405. §448

406. §449

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. Hatályba léptető rendelkezések

407. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 172. § 2014. december 1-jén lép hatályba.

(4) A 111. §, 133. §, 136. § 1. pontja, 254. § (2) bekezdése, 256. § 4. pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 9. § (1) bekezdés, 110. §, 134. §, 136. § 2. pontja és a 137. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 8. §, a 29. § 3. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 226. § (2) bekezdése az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

43. Jogharmonizációs záradék

408. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról;

b) a Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról;

c) A Tanács 2013/61/EU irányelve (2013. december 17.) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról,

d) a Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

44. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

409. § E törvény 377. §-a, 383. § 49–53. pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

45. Jogszabály tervezetének egyeztetése

410. § E törvény

a) 162–164. §, 394–406. § tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke, és

b) 394–406. § tervezetének az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez450

2. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez451

3. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez452

4. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez453

5. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez454

6. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez455

7. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez456

8. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez457

9. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez458

10. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez459

11. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez460

12. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez461

13. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez462

14. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez463

15. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez464

17. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez465

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 26. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 27. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (1) bekezdése a 2015: CCXVII. törvény 3. §-a alapján nem lép hatályba.

11

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 47. § 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § 5–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § 17–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § 20–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 47. § 23–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 48. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 48. § 2–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 75. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 75. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 100–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 100–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 105–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 105–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 105–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 108. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 108. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 108. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 108. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 108. § 5–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 108. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 108. § 10–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 108. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 108. § 14–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 126–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 126–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 126–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 129–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 129–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 129–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 129–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 135. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 135. § 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 136. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 136. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 136. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 136. § 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 146–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 146–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 146–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 146–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 157. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 157. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 158. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 158. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 160. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 160. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 162–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 162–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 162–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 162–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 173–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 173–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 193. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 194–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 194–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 194–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 217. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 217. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 219–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 219–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 222–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 222–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 222–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 222–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 226. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 226. § (2) bekezdése a 407. § (7) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

259

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 254. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 254. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 256. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 256. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 273–275. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 273–275. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 282–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 282–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 284. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 285. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 286. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 287–289. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 287–289. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 287–289. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 290. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 304. § 1–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 304. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 304. § 10–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 304. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 304. § 18–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 305. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 305. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 305. § 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 306–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 306–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 306–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 306–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 306–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 311. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 312. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 313–314. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

A 313–314. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 315. § 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 315. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 316. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 317. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 318–319. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 318–319. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 328. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

A 329–330. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 329–330. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 331. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 332. § a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 332. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

A 332. § j)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

377

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

378

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

386

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

403

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

404

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

405

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

406

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

407

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

408

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

409

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

410

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

411

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

412

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

413

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

414

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

415

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

416

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

417

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

418

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

419

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

420

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

421

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

422

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

423

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

424

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

425

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

426

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

427

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

428

A 385–387. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

429

A 385–387. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

430

A 385–387. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

431

A 388–390. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

432

A 388–390. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

433

A 388–390. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

434

A 391–393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

435

A 391–393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

436

A 391–393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

437

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

438

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

439

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

440

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

441

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

442

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

443

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

444

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

445

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

446

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

447

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

448

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

449

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

450

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

451

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

452

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

453

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

454

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

455

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

456

A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

457

A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

458

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

459

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

460

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

461

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

462

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

463

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

464

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

465

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére