• Tartalom

74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2014.03.16.

A Kormány

az 1–14. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d), i), m) pontjában,

a 15–17. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 19. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 20. § tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. §-ának (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1–13. §2

14. § Nem lép hatályba a Rendelet 44. §-a.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges
egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15–17. §3

3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
hatályon kívül helyező rendelkezések

18–20. §4

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18–20. § 2014. március 15-én lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 408. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 1–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére