• Tartalom
Oldalmenü

76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről1

2017.01.01.

A Kormány
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. és a 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 Az anyakönyvezést

a) polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben az anyakönyvi feladatkörre meghatározott képesítéssel,

b) az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel,

c) az anyakönyvi szerv állami tisztviselője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel

láthatja el.

2. § Ez a kormányrendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

3–7. §3

1–2. melléklet a 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

3

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.