• Tartalom
Oldalmenü

8/2014. (III. 31.) MNB rendelet

az „Ybl Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2014.04.03.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából – „Ybl Miklós” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 3.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó körirat között bal oldalon, középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, középen a „2014” verési évszám olvasható. A középmezőben a fóti Szeplőtelen Fogantatás római katolikus plébániatemplom ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal elválasztva – az „YBL MIKLÓS” és az „1814-1891” felirat olvasható. A középmezőben, kissé jobbra Ybl Miklós mellképének ábrázolása látható. A mellképtől balra Ybl Miklós aláírása látható. A mellképtől jobbra, az emlékérme szélén Erőss Ildikó tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2014. április 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2014. (III. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2014. (III. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: