• Tartalom

84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.03.15.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 282. és 283. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a Módr.-rel beiktatott 27–46. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 282. és 283. sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

(C)

(D)

 

1.

(Pályázó neve)

(A projektben érintett települések)

(KEOP azonosító*)

 

2.

(Projekt helye – helység)

(További megvalósítási helyszínek)

 

282.

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jászladány

KEOP-1.2.0/09-11-2013-
0018

 

283.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sopron-Balf

KEOP-1.2.0/09-11-2013-
0026

2.    Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 27–46. sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

 

1.

(Pályázó neve)

(KEOP azonosító*)

 

27.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0005

 

28.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0007

 

29.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0011

 

30.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0003

 

31.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0009

 

32.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0012

 

33.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0006

 

34.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0008

 

35.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0002

 

36.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0004

 

37.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0010

 

38.

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0022

 

39.

ZALASZENTGRÓT – TEKENYE SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0027

 

40.

TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0029

 

41.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0031

 

42.

HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0032

 

43.

ZSIRA, CSEPREG, HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY ÉS ÓLMOD TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0037

 

44.

JÁNOSHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0038

 

45.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0040

 

46.

PRÜGY-TAKTAKENÉZ SZENNYVÍZ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0043

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére