• Tartalom

2014. évi LXXXVII. törvény

2014. évi LXXXVII. törvény

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2015.01.02.

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1–5. §2

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

6. §3

7. § (1)4

(2)5

8–9. §6

10. § Nem lép hatályba a Ht. 95. § (6) bekezdése.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

11–14. §7

15. § Nem lép hatályba az Mtv. 38. § (2) bekezdése és 42. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 11. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 60. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére