• Tartalom

2014. évi XCIX. törvény

2014. évi XCIX. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2016.06.18.
I. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1–2. §2

3–9. §3

10–11. §4

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

12–53. §5

54. §6

1–45.7

46.8

47–52.9

53.10

54–66.11

lép.

55. § (1)12

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1–10.13

11.14

12–13.15

14.16

15–24.17

II. Fejezet18

56–61. §

III. Fejezet

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

62. §19

63. §20

64–66. §21

67. §22

68–74. §23

75–78. §24

79. § (1)25

(2)26

80–83. §27

84. §28

85. §29

86. §30

87. §31

88–89. §32

90. § (1)33

(2)34

(3)35

91. § (1)36

(2)37

(3)38

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

92. §39

5. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

93. §40

6. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

94. §41

95. § (1)42

(2)43

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

96–98. §44

99. §45

100. §46

101. §47

102–103. §48

104. §49

105–106. §50

107. §51

108. § (1)52

(2)53

(3)54

109. §55

8. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

110. §56

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

111–112. §57

113. §58

IV. Fejezet59

10–13.

114–122. §

V. Fejezet

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ FELADAT-
ÉS SZERVEZETRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

14. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

123–131. §60

15. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

132. § (1)61

(2)62

133–134. §63

135. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.64

2–4.65

5.66

6.67

7–8.68

9–13.69

lép.

136. § (1) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.70

2–3.71

4–5.72

6.73

(2) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1–2.74

3.75

4.76

(3)77

16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

137. § (1)78

(2)79

138–148. §80

149. § (1)81

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény

1–2.82

3.83

4–6.84

17. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

150. §85

151. § Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

1–2.86

3.87

VI. Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

18. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

152–154. §88

155. §89

156. §90

157. § (1)91

(2)92

(3)93

158. § (1)94

(2) Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

1.95

2.96

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

159. §97

20. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

160–162. §98

163. §99

21. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

164–182. §100

22. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

183. §101

23. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

184–188. §102

24. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

189. §103

25. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

190. §104

26. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

191–194. §105

27. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

195–197. §106

28. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

198–199. §107

29. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

200. §108

30. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

201. §109

31. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

202–203. §110

32. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

204. §111

33. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

205. §112

34. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

206–209. §113

35. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

210. §114

36. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

211. §115

37. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

212. §116

38. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosítása

213. §117

39. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

214–215. §118

216. §119

217. §120

218. §121

40. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

219–220. §122

221. § (1) Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

1.123

2.124

3.125

(2)126

41. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

222–231. §127

42. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

232–251. §128

43. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

252. §129

44. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

253. §130

45. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

254–257. §131

46. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

258. §132

259–260. §133

261. § (1)134

(2)135

47. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

262–267. §136

268. §137

269–270. §138

48. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

271. §139

49. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

272–277. §140

50. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

278. §141

51. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

279. §142

52. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

280–289. §143

53. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

290. §144

54.145

291. §

55. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

292. §146

56. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

293. §147

57. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

294–296. §148

58. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

297. §149

59. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

298. §150

60. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXVIII. törvény módosítása

299. §151

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

300–302. §152

62. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

303. §153

63. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

304–306. §154

64. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

307–311. §155

312. §156

313. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

1–2.157

3–5.158

lép.

314. §159

65. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

315. §160

66. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

316–321. §161

67. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

322. §162

68. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény módosítása

323. §163

69. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

324. §164

70. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

325. §165

71. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

326–327. §166

72. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény módosítása

328. §167

73. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

329. §168

74. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

330–332. §169

75. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

333–335. §170

76. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

336. §171

77. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

337–340. §172

78. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

341. §173

79. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

342–343. §174

344–345. §175

346–347. §176

80. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

348–350. §177

351–352. §178

353. §179

81. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

354. §180

82. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

355–359. §181

83. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

360–363. §182

84. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

364. §183

365–366. §184

367. §185

368. §186

369. §187

370. § A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

1.188

2–4.189

lép.

85. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

371–374. §190

375. §191

86. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

376–378. §192

87. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

379–383. §193

88. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

384–385. §194

89. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

386–388. §195

90. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

389–393. §196

91. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

394–395. §197

92. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

396–402. §198

93. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVIII. törvény módosítása

403. § Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény 12. § (4) és (7) bekezdése.

94. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

404–409. §199

95. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény hatályon kívül helyezése

410. §200

96. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

411–413. §201

97. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

414. §202

98. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

415. §203

99. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

416–417. §204

100. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

418. §205

419. §206

420. § (1)207

(2)208

421. §209

422. § (1)210

(2)211

101. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

423–427. §212

102. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

428. §213

103. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

429. §214

104. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

430. §215

105. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

431–432. §216

106. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló
2014. évi XXXV. törvény hatályon kívül helyezése

433. §217

107.218

434. §

108.219

435–441. §

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

109. Hatályba léptető rendelkezések

442. § (1) Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 10. §–53. §, az 54. § 1–45. pontja, 47–52. pontja és 54–66. pontja, az 55. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1–10. pontja, 12. pontja, 13. pontja és 15–24. pontja, a 63. §, a 75. §–78. §, a 79. § (2) bekezdése, a 84. §, a 86. §, a 88. §, a 89. §, a 90. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdése, a 95. § (2) bekezdése, a 96. §–98. §, a 100. §, a 102. §, a 103. §, a 105. §, a 106. §, a 108. § (1) bekezdése, a 123. §–131. §, a 132. § (2) bekezdése, a 135. § 1., 5., 7. és 8. pontja, a 136. § (1) bekezdés 2., 3. és 6. pontja, a 136. § (2) bekezdés 1., 2. és 4. pontja, a 136. § (3) bekezdése, a 137. § (1) bekezdése, a 149. § (2) bekezdés 3. pontja, a 151. § 3. pontja, a 152. §–154. §, a 157. § (2) bekezdése, a 158. § (2) bekezdés 1. pontja, a 19. alcím, a 160. §–162. §, a 21. alcím, a 23–37. alcím, a 214. §, a 215. §, a 217. §, 219. §, a 220. §, a 221. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja, a 221. § (2) bekezdése, a 41–45. alcím, a 261. § (1) bekezdése, a 48. alcím, a 49. alcím, az 51. alcím, az 52. alcím, az 58–63. alcím, a 312. §, a 313. § 3–5. pontja, a 65. alcím, a 68–72. alcím, a 74–78. alcím, a 342. §, a 343. §, a 346. §–350. §, a 353. §, a 81–83. alcím, a 364. §, a 368. §, a 370. § 2–4. pontja, a 86–88. alcím, a 90–92. alcím, a 94. alcím, a 96–99. alcím, a 101. alcím, a 104. alcím és az 1–3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 163. § 2015. január 2-án lép hatályba.

(4) Az 59. § (2) bekezdése 2015. január 11-én lép hatályba.

(6) Az 54. § 53. pontja, a 64. §–66. §, a 68. §–74. §, a 79. § (1) bekezdése, a 80. §–83. §, a 85. §, a 87. §, a 90. § (2) bekezdése, a 91. § (3) bekezdése, a 92. §–94. §, a 108. § (2) bekezdése és a 110. §–112. § 2015. március 1-jén lép hatályba.

(9) A 95. § (1) bekezdése, 99. §, a 104. §, a 107. §, a 109. §, a 259. §, a 260. §, a 261. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

110. Átmeneti rendelkezések

443. § Ahol törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

111. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

444. § E törvény

7. 348. §–353. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

9. 423. §–427. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

112. Az Európai Unió jogának való megfelelés

445. § Ez a törvény az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1–3. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez222

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 29. A törvény a 442. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 54. § nyitó szövegrészét a 2016: LXVII. törvény 234. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 54. § 1–45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 54. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 54. § 47–52. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 54. § 53. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 54. § 54–66. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 55. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 55. § (2) bekezdés 1–10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 55. § (2) bekezdés 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 55. § (2) bekezdés 12–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 55. § (2) bekezdés 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 55. § (2) bekezdés 15–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A II. fejezetet (56–61. §) a 2016: LXVII. törvény 234. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 68–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 75–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 80–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 90. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 90. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 90. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 91. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 91. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 91. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 95. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 95. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 96–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 102–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 105–106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 108. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 108. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 108. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A IV. fejezetet (114–122. §) a 2016: LXVII. törvény 234. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 123–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 132. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 132. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 133–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 135. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 135. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 135. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 135. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 135. § 7–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 135. § 6–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 136. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 136. § (1) bekezdés 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 136. § (1) bekezdés 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 136. § (1) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 136. § (2) bekezdés 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 136. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 136. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 136. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 137. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 137. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 138–148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 149. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 149. § (2) bekezdés 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 149. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 149. § (2) bekezdés 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 151. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 151. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 152–154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 155. § a 2015: CCXXV. törvény 48. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

90

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 157. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 157. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 157. § (3) bekezdése a 2015: CCXXV. törvény 48. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

94

A 158. § (1) bekezdése a 2015: CCXXV. törvény 48. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

95

A 158. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 158. § (2) bekezdés 2. pontja a 2015: CCXXV. törvény 48. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

97

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 160–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 164–182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 184–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 191–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 195–197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 198–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 202–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 206–209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 214–215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 219–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 221. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 221. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 221. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 221. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 222–231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 232–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 254–257. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 259–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 261. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 261. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 262–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 268. § a 2015: XXXV. törvény 23. §-a alapján nem lép hatályba.

138

A 269–270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 271. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 272–277. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 279. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 280–289. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 290. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

Az 54. alcím (291. §) a 2015: IV. törvény 3. §-a alapján nem lép hatályba.

146

A 292. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 293. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 294–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 298. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 299. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 300–302. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 304–306. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 307–311. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 312. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 313. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 313. § 3–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 314. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 315. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 316–321. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 322. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 323. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 324. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 325. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 326–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 328. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 329. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 330–332. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 333–335. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 336. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 337–340. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 341. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 342–343. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 344–345. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 346–347. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 348–350. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 351–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 353. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 354. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 360–363. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 364. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 365–366. § a 2015: LXVI. törvény 92. §-a alapján nem lép hatályba.

185

A 367. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 368. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 369. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 370. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 370. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 371–374. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 375. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 376–378. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 379–383. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 384–385. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 386–388. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 389–393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 394–395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 396–402. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 404–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 410. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 411–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 414. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 415. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 416–417. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 418. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 419. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 420. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 420. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vezstette.

209

A 421. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 422. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 422. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 423–427. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 428. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 429. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 431–432. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 107. alcímet (434. §) a 2016: LXVII. törvény 234. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

219

A 108. alcímet (435–441. §) a 2016: LXVII. törvény 234. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

220

A 442. § (8) bekezdése a 2015: LXXXVII. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

221

A 442. § (10) bekezdése a 2015: CCXXV. törvény 47. §-ával megállapított szöveg.

222

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére