• Tartalom

10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet

10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.04.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím és a 2–8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása

1. §2

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

2–3. §3

4. § Az R1. 25. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja alapján 2015. április 1-jét megelőzően felírt, dienogest hatóanyagú gyógyszerek vényei kiemelt, indikációhoz kötött támogatással érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.”

5. § (1)4

(2) Az R1. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3)–(4)5

(5) Az R1. 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(6)–(7)6

6–7. §7

3. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

8. §8

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 4. §, az 5. § (2) és (5) bekezdése, valamint a 3. és a 6. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez9

2. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez10

3. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez

Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat G03DB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%

25%

55%

80%

EMELT

KI-
EMELT

ÉR-
TÉK
NÉL-
KÜL

ÁTLA-
GON
ALULI

ÁTLA-
GOS

ÁTLA-
GON
FELÜLI

INDI-
KÁCIÓ-
HOZ
KÖ-
TÖTT

INDI-
KÁCIÓ-
HOZ KÖ-
TÖTT

KÜLÖN-
KERET)

 

 

 

 

 

 

 

 

G03DB

pregnadien származékok

X

X

 

 

X

 

 

4–5. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez11

6. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez

Az R1. 3. számú melléklete a következő EÜ90 35. ponttal egészül ki:
EÜ90 35.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szövettanilag és/vagy laparoszkóppal igazolt endometriosis
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY

SZAKKÉPESÍTÉS

JOGOSULTSÁG

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Szülészet-nőgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
N809”

7–10. melléklet a 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelethez12

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (6)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére