• Tartalom

10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás

10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás

a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről

2023.02.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a szolgálati időrendszerekkel kapcsolatos egyes szabályok meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:
Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre terjed ki.

1/A.1 A szerződéses határvadászra az I–III. fejezetet és a 14–15. pontot kell alkalmazni, azzal, hogy
a) a 4. ponttól eltérően a vezényléses szolgálati időrendszerben foglalkoztatott szerződéses határvadász négyhavi időkeretben teljesít szolgálatot;
b) a 10–11. pont esetén egészségügyi szabadságon a szerződéses határvadász betegszabadságát, a hivatásos állomány tagján a szerződéses határvadászt kell érteni.

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) pihenőnap: a naptári hét azon napja, valamint a másnapra átnyúló szolgálatteljesítés esetén a szolgálat befejezésétől számított huszonnégy órai időtartam, amelyen nem kell szolgálatot teljesíteni, és amelynek kiadása a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 136. § (4)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint történik; a pihenőnap munkaszüneti napon is kiadható;
b) napi szolgálatteljesítési idő: a szolgálatteljesítés napján (napjain) munkavégzéssel (szolgálat teljesítésével) töltött idő;
c) szabadidő: az az időtartam, amelyben a szolgálati időrendszer jellegéből adódóan nem kell szolgálatot teljesíteni, magában foglalja a pihenőidőt vagy a pihenőnapot;
d) szolgálatteljesítési nap: az a nap, amelyen szolgálatot kell teljesíteni; a következő napra áthúzódó szolgálat esetében a szolgálatteljesítés kezdetének napja.
A szolgálatszervezés, a szolgálati időrendszerek közös szabályai

3. Az alkalmazandó szolgálati időrendszert a kinevezésről szóló dokumentumban és a munkaköri leírásban rögzíteni kell.

4. A szolgálati időrendszerben alkalmazott időkeretet – a Hszt. 134. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

5. A szolgálatteljesítési időbeosztást és a pihenőnapokat a szolgálatszervezést végző szolgálati elöljáró határozza meg.

6. Azokban a szolgálati időrendszerekben, amelyekben a szolgálatteljesítési idő meghatározása időkeretben történik, a téli-nyári időszámításra történő átálláskor a szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szolgálat ellátásának folyamatossága biztosított legyen.

7. A szolgálatteljesítési idő és a szabadidő téli-nyári időszámításokra történő átállásból eredő változásait az adott szolgálati időrendszerben alkalmazott időkeretben kell figyelembe venni.

8.2 A szolgálatteljesítési időbeosztást, a pihenőnapokat és a szabadságot hiteles állapotban, az állomány által is követhetően, rögzített módon kell nyilvántartani. A szolgálattervezetet készítő személy közvetlen szolgálati elöljárója vagy vezetője köteles – havonta legalább egy alkalommal – dokumentált módon ellenőrizni a szolgálatteljesítési idővel kapcsolatos rendelkezések betartását. A szolgálati elöljáró vagy vezető az ellenőrzés végrehajtásával összefüggő adminisztrációs kötelezettségének a pénzügyi zárások, szabadságos szolgálati jegyek, betegszabadság igazolások és egyéb, a szolgálatellátással összefüggésben keletkezett iratok revíziója során, azok aláírásával tesz eleget.
A szabadságként és egészségügyi szabadságként kiadott szolgálatteljesítési napok kiszámításának módja
9.3 A hivatali és a váltásos szolgálati időrendszerek kivételével a nyilvántartásban szolgálatteljesítési időként egy, szabadságként kiadott napra 8 óra szolgálatteljesítést kell elszámolni.

10. Egészségügyi szabadság esetén a Hszt. 135. § (6) bekezdése alapján közölt szolgálatteljesítési idő csökken az egészségügyi szabadságon eltöltött szolgálatteljesítési napokra tervezett szolgálatteljesítési idővel.

11. A hivatali és a váltásos szolgálati időrendszerek kivételével a hivatásos állomány egészségügyi szabadságon lévő tagja szolgálatának tervezésekor a nyilvántartásban az egészségügyi szabadság napjaira – hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével – 8 óra szolgálatteljesítést kell elszámolni.
Az egyes szolgálati időrendszerek szabályai

1. A rugalmas szolgálati időrendszer
12.4 A rugalmas szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani. A napi szolgálatteljesítési idő a kötelezően szolgálatban töltendő törzsidőből és a peremidőből áll. A törzsidő hétfőtől csütörtökig a 9.00–14.00 óra közötti, pénteken és szombaton a 8.30–13.30 óra közötti időtartam. A szervezeti egység vezetője szolgálati érdekből a peremidő legfeljebb 50%-áig a munkavégzési időszakot meghatározhatja.
13.5 A heti pihenőnapokat úgy kell kiadni, hogy havonta két alkalommal a vasárnaphoz szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.

2. A vezényléses szolgálati időrendszer

14. A vezényléses szolgálati időrendszerben a napi szolgálat teljesíthető két részre osztva is. A részidőszakok között legalább 4 óra időtartamnak kell eltelnie, amely a napi szolgálatteljesítési időbe nem számít be.
15.6 A heti pihenőnapoknak havonta egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.

3. Az I. számú váltásos szolgálati időrendszer

16. Az I. számú váltásos szolgálati időrendszert azokban a folyamatos munkavégzést igénylő beosztásokban lehet alkalmazni, ahol a munkaterhelés egyenletes.

17. Az I. számú váltásos szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani.

18. Az I. számú váltásos szolgálati időrendszer váltásonként 12 óra szolgálat 24 óra szabadidő, 12 óra szolgálat 48 óra szabadidő.
19.7 A heti pihenőnapoknak havonta egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.

4. A II. számú váltásos szolgálati időrendszer

20. A II. számú váltásos szolgálati időrendszer a Hszt. 134. § (1) bekezdés szerinti készenléti jellegű szolgálatokban alkalmazható akkor, ha a munkaközi szüneten túl – a halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve – az állomány tagja legalább 4 órát az erre alkalmas helyiségben, a ruházat könnyítése mellett, pihenéssel tölthet.

21. A II. számú váltásos szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani.

22. A II. számú váltásos szolgálati időrendszer váltásonként 24 óra szolgálat 72 óra szabadidő.
23.8 A heti pihenőnapoknak havonta egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.

5. A kombinált szolgálati időrendszer

24. A kombinált szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani.
25.9 A kombinált szolgálati időrendszerben az egyes szolgálati időrendszerek váltásakor a meghatározott munkaidőkeretnek való megfelelés a váltásos szolgálati időrendszerben a váltásonként előírt szolgálati idő csökkentésével, ezáltal a két szolgálat között előírt szabadidő növelésével is biztosítható. A két vagy több havi munkaidőkeretnek való megfelelés érdekében a váltásonként előírt szolgálati idő is csökkenthető.
26.10 A heti pihenőnapoknak havonta egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.
6.11 A tömbösített szolgálati időrendszer
26/A. A tömbösített szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani.
26/B. A heti pihenőnapoknak havonta egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.
Záró rendelkezések

27. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

28.12
1

Az 1/A. pontot a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 18. pontja iktatta be.

2

A 8. pont a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 30. pontjával megállapított szöveg.

3

A 9. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

4

A 12. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 10. pontjával megállapított szöveg.

5

A 13. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 13. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 13. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 19. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 13. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 23. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 13. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 25. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 11. pontjával megállapított szöveg.

10

A 26. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 13. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. alcímet (26/A.-26/B. pont) a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 12. pontja iktatta be.

12

A 28. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére