• Tartalom

1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat

1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat

a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben egyes kormányhatározatok deregulációjáról

2015.02.13.

A Kormány a kormányzati szerkezetátalakítás részeként a kormányzati irányítás és a központi közigazgatás korszerűsítése, a szabályrendszer átláthatósága, az igazgatási akadályok lebontása és a közigazgatás szolgáltató funkciójának megerősítése érdekében a következő határozatot hozza:

1–2.1

3. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, visszavont kormányhatározatok hatályon kívül helyezése, visszavonása nem érinti a kormányhatározatok által a hatályon kívül helyezést, visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5.2

1–2. melléklet az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozathoz3

1

Az 1–2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére