• Tartalom

2015. évi CVII. törvény

2015. évi CVII. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1–2. §2

3. § A Vht. 233. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi szakvizsgával rendelkező személy végrehajtóvá nevezhető ki, ha)

a) megfelel az (1) bekezdés a)–d) és f) pontjában foglaltaknak,”

4–12. §3

13. § (1)4

(2) A Vht. 240/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Végrehajtó-helyettes lehet az a jogi szakvizsgával rendelkező személy, aki megfelel az (1) bekezdés a)–d) és g)–h) pontjában foglaltaknak, ha nem áll fenn vele szemben a (2) bekezdés szerinti kizáró ok.”

(3)5

14–40. §6

41–52. §7

53–55. §8

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

56. §9

3. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

57. §10

4. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

58. §11

5. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

59. §12

6. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény módosítása

60. §13

7. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

61. §14

8. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

62. §15

9. Záró rendelkezések

63. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 4–5. §, a 6. §, a 7–12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14–40. §., az 53. § és az 54–62. § 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) A 13. § (3) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.

(4) A 3. § és a 13. § (2) bekezdése 2018. január 1. napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 41–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére