• Tartalom

1104/2015. (III. 5.) Korm. határozat

1104/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az „ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

2015.03.05.

A Kormány

1. egyetért az „ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a szükségessé vált feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az Európai Bizottság döntését követően azonnal

1. melléklet az 1104/2015. (III. 5.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Kapcsolódó program megnevezése

Projektjavaslat megnevezése

Projektjavaslat megvalósítója

Projektjavaslat tervezett összköltsége
(Ft)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosítandó támogatás tervezett összege
(Ft)

Hazai költségvetési támogatás tervezett összege
(Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai Hálózat-
finanszírozási Eszköz

ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

55 068 579 355

37 339 740 592

17 728 838 763

A projektjavaslat az ERTMS (European Rail Traffic Management System) rádiós rendszer, azaz a GSM-R rendszer 2. ütemének kiépítésére irányul annak érdekében, hogy a külön projektekben megvalósuló vonatbefolyásolási rendszerek kiépítésével együtt biztosítsa a vasúti közlekedés átjárhatóságát a szomszédos országok felé a magyar vasútvonalak meghatározó hálózatán, melynek három nagy csoportja a következő:
1. a TEN-T törzshálózat magyar vonalszakaszai, amelyek a fejlesztés 1. ütemében nem kerültek lefedésre,
2. a TEN-T átfogó hálózat magyar vonalszakaszai, amelyek a fejlesztés 1. ütemében nem kerültek lefedésre,
3. a MÁV és a GYSEV által meghatározott további vonalszakaszok (pl. elővárosi vonalak, szállításszervezés alapján indokolt vonalak, észak-balatoni vasútvonal), tekintettel arra, hogy ezek jelentős forgalma indokolja a biztonságosabbá tételüket.
Az ERTMS rádiós rendszerrel a projekt keretében lefedni tervezett vasútvonal-hálózat hossza összesen 2554 km.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére