• Tartalom

2015. évi CXV. törvény

2015. évi CXV. törvény

a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról1

2015.08.02.

1–12. §2

13. § Nem lép hatályba a Vötv. 14. § (1) bekezdés f) pontja.

14. § Ez a törvény a kihirdetését követő első hónap első napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 8. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 69. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére