• Tartalom

12/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

12/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról1

2015.07.11.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 30. §-ában kapott felhatalmazás alapján a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed:)
b) a Készenléti Rendőrségre, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: területi szervek),”
2. Az Utasítás 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az Utasítás kiegészül a következő 26/A–26/E. ponttal:
„26. Állományvédelmi ellenőrzést negyedévente legalább 3 alkalommal kell tartani.
26/A. Az állományvédelmi ellenőrzésről minden esetben az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 99. pont e) alpontjában meghatározott külön jelentést kell készíteni.
26/B. A rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek vezetői az általuk jóváhagyott jelentéseket NOVA SZEÜSZ küldési móddal 5 munkanapon belül terjesztik fel a területi szerv ellenőrzési szolgálata részére.
26/C. A területi szerv által végrehajtott és a szerv vezetője által jóváhagyott jelentéseket 5 munkanapon belül a területi szerv ellenőrzési szolgálatához kell megküldeni.
26/D. Amennyiben a helyi vagy a területi szerv által végrehajtott állományvédelmi ellenőrzés korrupcióra utaló cselekményt tárt fel, a jóváhagyott jelentést a területi szerv ellenőrzési szolgálata az ORFK Ellenőrzési Szolgálat részére NOVA SZEÜSZ küldési móddal 5 munkanapon belül továbbítja.
26/E. A 3. melléklet szerinti táblázatot az összes állományvédelmi ellenőrzésre kiterjedően kell kitölteni, és azt a területi szerv ellenőrzési szolgálata minden negyedévet követő hónap 5. napjáig NOVA SZEÜSZ küldési móddal az ORFK Ellenőrzési Szolgálat részére továbbítja.”
3. Az Utasítás 29. pontja kiegészül a következő e) alponttal:
(Az állományvédelmi ellenőrzés kiterjed:)
e) a készpénz és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtoklása szabályszerűségének ellenőrzésére.”
4. Az Utasítás kiegészül a következő 30/A–30/B. ponttal:
„30/A. A közterületen, a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szolgálat hivatásos állományú tagja a szolgálatban a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt nem tarthat magánál.
30/B. A közterületen, a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szolgálat hivatásos állományú tagja a szolgálatban magántulajdonú mobiltelefont nem tarthat magánál, kivéve ha azt a szolgálati elöljáró – a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 4. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján, írásban vagy az írásba foglalás akadályoztatása esetén szóban – engedélyezte.”
6. Az Utasítás 7. pontjában a „fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.
7. Hatályát veszti az Utasítás 20. pontjában az „Amennyiben a közterületi tevékenységbe bevont jármű digitális képrögzítő eszközzel került felszerelésre, azt a szolgálat ellátása alatt foganatosított intézkedés során, továbbá a megkülönböztető jelzés alkalmazásával végrehajtott szolgálati feladat ellátása során folyamatosan használni kell.” szövegrész.
8. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
9. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 12/2015. (VII. 10.) ORFK utasításhoz

Az adatszolgáltatást teljesítő területi szerv megnevezése:

 

Ellenőrzés alá vont területi vagy helyi szerv

Ellenőrzött szakterület*

 

Időszak

 

Közrend-
védelmi

Közlekedés-
rendészeti

Ügyeleti

Határrendészeti

Bűnügyi

Igazgatás-
rendészeti

Fogdaszolgálat

Személy- és objektumvédelmi

Humánigazgatási

Hivatal

Gazdasági

Ellenőrzés dátuma

Munkanap
06.00–22.00

Munkanap 22.00–06.00

Hétvége/ünnepnap
06.00–22.00

Hétvége/ünnepnap
22.00–06.00

Hiányosság

Intézkedés

Ellenőrzésről készült jelentés száma

Területi szerv

MRFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes területi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azon helyi szerv
(Rk., HRK.) megnevezése,
amelyet az ellenőrzés érintett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes helyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
* A több szakterületet egyidőben érintő ellenőrzést egy állományvédelmi ellenőrzésként kell feltüntetni.
A területi és helyi szervek megnevezés alatt az ellenőrzés alá vont szervezeti elemek besorolását kell érteni, nem az ellenőrzést végrehajtó szervezeti egységét.
1

Az utasítás a 9. pont alapján hatályát vesztette 2015. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére