• Tartalom

1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről

2015.04.23.

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve vizsgálja felül a koragyermekkori intervenció keretében korai fejlesztést, terápiát végző szervezetek, intézmények, szolgáltatók működési és finanszírozási rendjét, és tegyen javaslatot a koragyermekkori intervenció egységes szemléletű szabályozási és finanszírozási rendszere kialakítására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. május 31.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztés keretében történő rendszerszintű fejlesztésének, valamint egy, a koragyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek számára a gyermekút nyomon követését biztosító egységes informatikai hálózat és adatbázis létrehozásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében történő finanszírozásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. március 31.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a védőnők koragyermekkori intervencióban betöltött szerepének – különös tekintettel azokra a földrajzi területekre, ahol az országos átlaghoz képest nagyarányú a veszélyeztetett terhesség, a csecsemőhalandóság és a koraszülés –, továbbá a szülőknek a védőnővel való együttműködési kötelezettsége megerősítését, és készítsen arról előterjesztést a Kormány számára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. május 31.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a szülők ösztönzésének lehetséges módjait annak érdekében, hogy biztosítsák 6 éven aluli gyermekeik szűrővizsgálatokon való részvételét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. május 31.

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 2016. január 1-jétől a korai fejlesztésre való jogosultságot megállapító pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságainak konduktorral vagy szomatopedagógussal történő kibővítésére, és a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének és eredményeinek részletes ismertetésén alapuló továbbfejlesztési lehetőségre, különös tekintettel a gyógypedagógusok számának növelésére sor kerülhessen annak érdekében, hogy a pedagógiai szakszolgálat illetékességi területén lévő bölcsődékben, családi napközikben és óvodákban időben felismerjék az eltérő fejlődésű gyermekeket, és a gyermekek hozzájussanak a szükséges korai prevenciós támogatáshoz.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. május 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére